Participarea delegației Institutului Integrare Europeană și Științe Politice la Întrunirea Internațională a Profesorilor Universitari

La invitația Universității “La Sapienza” din Roma (Italia), o delegație a Institutului Integrare Europeană și Științe Politice, condusă de prof. Victor Moraru, director al IIEȘP, s-a aflat într-o vizită de lucru, în perioada 13-18 decembrie, a.c. În cadrul vizitei, conform agendei, au avut loc un șir de întruniri cu reprezentanți ai mediului universitar italian, în vederea stabilirii unor raporturi de colaborare și semnarea acordurilor de parteneriat. Rezultative în acest sens s-au dovedit a fi întâlnirile cu prof. Francesco Guida, decan al Facultății Științe Politice, Universitatea Roma Tre, prof.ssa Arianna Montanari, Facultatea Științe Politice, Univeristatea “La Sapienza” din Roma, Mons. Lorenzo Leuzzi, Director, Ufficio Diocesano per la Pastorale Universitaria, etc., cu care urmează a fi definitivate discuțiile privind semnarea viitoarelor acorduri de parteneriat.

La 16 decembrie, delegația Institutului Integrare Europeană și ȘtiințePolitice a participat la Întrunirea Internațională a Profesorilor Universitari,eveniment remarcabil, organizat la Vatican și prezidat de către Benedict al XVI-lea..

Comments are closed.