Realizările Secției Studii Europene în perioada 2010-2011

În anul 2010 au fost  întreprinse unele  măsuri  în vederea optimizării activităţii ştiinţifico-manageriale a Institutului  Integrare Europeană şi Ştiinţe Politice  al AŞM –  angajarea directorului și a personalului în baza desfăşurării  concursului pentru suplinirea posturilor vacante în domeniile studii europene, ştiinţe politice, sociologie, consolidarea echipelor antrenate în realizarea proiectelor instituţionale, alte activităţi  întreprinse pentru sporirea și  eficientizarea  procesului de cercetare.

Astfel, în  luna mai  2010 a fost ales prin concurs și numit în funcție Directorul Institutului  Integrare Europeană şi Ştiinţe Politice  al AŞM  profesorul universitar , doctor habilitat în științe politice dl. Victor MORARU,  a fost  creată Secția  Studii Europene și alesi prin concurs  șeful  secției, doctor în științe, conferențiar universitar  dl. Victor JUC și cercetătorii secției. Eficiența optimizării efectuate este confirmată de activitatea științifică prolifică aSecției  Studii Europene, cercetătorii căreia au reușit într-o  perioadă scurtă de timp să elaboreze și  să publice un număr semnificativ de lucrări științifice:

  1. Victor Moraru (coordonator). Republica Moldova: provocările migrației. / Seria Migrația: probleme și oportunități. – IIESP, ASM, Editura Știința 2010, 148 p.
  2. Victor Moraru, Alexandru Gribincea (coordonatori). Republica Moldova și Uniunea Europeană: problemele și perspectivele cooperării. - IIESP, ASM, Editura Știința 2010, 148 p.
  3. Aurelia Peru-Balan. PR-ul politic și comunicarea de criză în Republica Moldova. – IIESP, ASM, Editura Imona Grup. – Chișinău 2010, 105 p.
  4. Ion Guceac. Dictionar. Drepturile omului pe înțelesul tuturor. – IIESP, ASM, Editura Știința 2010, 160 p.
  5. Valeriu Moșneaga, Victor Moraru, Gheorghe Rusnac, Valentin Țurcan. Fațetele unui proces: migrația forței de muncă din Republica Moldova în Italia. / Seria Migrația: probleme și oportunități. – IIESP, ASM, Editura Editerra Prim. – Chișinău, 2011, 264 p.

 

Comments are closed.