Conferința științifico-practică: Проблемы развития социологической теории: современная социологическая теория и постсоветские трансформации (Kiev, Ucraina)

În perioada 21-22 aprilie 2011 trei membri ai Secției Sociologie a Institutului de Integrare Europeană și Științe Politice al AȘM: Victor Mocanu – șef de secție, Blajco Vladimir – cercetător științific principal și Mîndru Valeriu – cercetător științific coordonator s-au deplasat în or. Kiev, Ucraina pentru a participa la lucrările conferinței științifico-practice: „Проблемы развития социологической теории: современная социологическая теория и постсоветские трансформации”.

În ședința în plen a conferinței, un deosebit interes au prezentat rapoartele sociologilor Ronald Inglehart de la Universitatea Micigan, SUA, Pal Tamaș (Institutul de sociologie al Academiei de Științe din Ungaria), Nicolai Ghenov (Universitatea Liberă din Berlin), Olga Cuțenco ( Universitatea Națională din Kiev „Taras Șevcenco”), Christian Haerpfer și Clare Wallace (Universitatea din Aberdeen, Marea Britanie), Larisa Titarenco (Universitatea de Stat din Belorusia), Victor Vahștain (Școala Superioară de științe sociale și economice din Moscova), Maia Mestvirișvili (Universitatea de Stat din Tbilisi) și Liudmila Socureansica (Universitatea Națională V. N. Carazin din Haricov, Ucraina).

Reprezentanții Institutului de Integrare Europeană și Științe Politice au participat cu comunicări în cadrul sesiunii IV a conferinței: „Воспроизводимость социального неравенства: Механизмы и схематизмы”. Astfel doctorul habilitat în sociologie Vladimir Blajco a prezentat comunicarea „Особенности стратификации в современном молдавском обществе” și doctorul în sociologie Victor Mocanu „Система здравоохранения в переходном обществе: состояние и тенденции”.

De asemenea în cadrul deplasării în orașul Kiev au fost stabilite relații de colaborare cu colegii sociologi de la Universitatea Națională din Kiev „Taras Șevcenco” și Institutul de Sociologie al Academiei Naționale de Științe a Ucrainei privind realizarea proiectului instituțional: „Schimbarea structurii și stratificării sociale în contextul transformărilor sociale și integrării europene” și prezentarea articolelor științifice pentru revistele: „Economie și Sociologie” și „Filozofie, Sociologie și Științe Politice”.

Comments are closed.