AVIZ: Concurs pentru suplinirea posturilor vacante în următoarele domenii

Filosofie

șef Sector 1- doctor habilitat sau doctor în ştiinţe
cercetător științific principal 1- doctor habilitat
cercetător științific coordonator 1- doctor habilitat sau doctor în ştiinţe
cercetător științific superior 1- doctor în ştiinţe
cercetător științific 2- doctor în ştiinţe sau specialist în domeniu

Demografie

șef Sector 1- doctor habilitat sau doctor în ştiinţe
cercetător științific superior 1- doctor în ştiinţe
cercetător științific 1- doctor în ştiinţe sau specialist în domeniu

Dosarul prezentat trebuie să conţină următoarele acte:

  1. Cererea de participare;
  2. Fişa personală de evidenţă a cadrelor cu fotografie;
  3. Extras din carnetul de muncă;
  4. Copia buletinului de identitate;
  5. Copia diplomei de doctor sau doctor habilitat;
  6. Copia atestatului de conferenţiar cercetător/conferenţiar/profesor universitar;
  7. Lista lucrărilor ştiinţifice publicate în ultimii 5 ani şi monografiile în original;
  8. Curriculum vitae.

Dosarele vor fi prezentate la adresa: Institutul Integrare Europeană și Științe Politice al AȘM,
bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt 1, et.3, bir. 314, mun. Chişinău.

Termenul de prezentare a dosarelor – o lună de la publicarea prezentului aviz

Informaţii suplimentare pot fi obţinute la tel.: 27-14-69, 27-05-37

 

Comments are closed.