Raportul cu privire la cercetările fenomenului migraţiei

La 26 mai 2011 s-a întrunit şedinţa Consiliului Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare Tehnologică al AŞM, prezidată de preşedintele AŞM, acad. Gheorghe Duca. În cadrul şedinţei, dr. hab., prof. Victor Moraru, directorul Institutului Integrare Europeană şi Ştiinţe Politice (IIEŞP) al AŞM a prezentat Raportul cu privire la contribuţia ştiinţei academice la cercetarea problemelor social-politice stringente ale ţării: fenomenul migraţiei.

Vorbind despre amploarea fenomenului migraţiei, în baza statisticilor, raportorul a remarcat că migraţia, în special, a forţei de muncă, a cuprins Republica Moldova, aceasta fiind o trăsătură relevantă a proceselor social-economice şi politice actuale. Cifrele vehiculate indică de la 300 000 – 400 000 până la 700 000-800 000 mii de migranţi moldoveni, pentru exemplificare fiind aduse date statistice din Italia. Misiunea Institutului în acest sens, susţine directorul, este tocmai de a identifica problemele de stringentă actualitate şi de a propune soluţii chibzuite în vederea optimizării proceselor politico-sociale din ţară. Şi asta pentru că aşteptările societăţii sunt mari, iar comunitatea academică urmează să asigure suportul ştiinţific ce ar putea fi de utilitate societăţii.

Directorul IIEŞP a menţionat că problemele migraţiei sunt permanent în vizorul instituţiei, astfel încât, pe parcursul ultimilor ani, au fost clarificate proporţiile fenomenului pentru Republica Moldova, au fost evidenţiate politicile migraţionale ale statului, a fost stabilită etapizarea migraţiei în Republica Moldova, au fost determinate principalele trăsături ale migraţiei ce vizează categoriile socio-demografice ale migrantului, au fost examinate consecinţele migraţiei pentru starea societăţii.

Drept contribuţie la examinarea fenomenului migraţiei au fost menţionate cele mai recente lucrări ale colaboratorilor Institutului ce vizează politica migraţionistă a statului moldovenesc: esenţa şi etapele de bază; aspectele socio-economice ale migraţiei forţei de muncă din Republica Moldova; problema migraţiei în agenda politico-mediatică autohtonă; particularităţile reglementării proceselor migraţionale; capitalul uman în contextul proceselor migraţionale; influenţa migraţiei populaţiei asupra economiei Republicii Moldova; incidenţa remitenţelor asupra situaţiei economice a Republicii Moldova; impactul emigraţiei asupra pieţei muncii în Republica Moldova; familia versus migraţia: efecte şi consecinţe.

Raportul include şi anumite recomandări care vor face conţinutul unei note informative ce va fi remisă Guvernului.

Membrii Consiliului Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare Tehnologică a examinat şi alte probleme ce vizează aprobarea listei proiectelor de transfer tehnologic pentru finanţare în anul 2011, revocarea statutului de rezident al Parcului ştiinţifico-tehnologic „Academica” şi al Parcului ştiinţifico-tehnologic „Inagro”. Au fost discutate şi probleme cu privire la alocarea mijloacelor financiare pentru organizarea conferinţelor naţionale şi internaţionale, precum şi susţinerea Punctelor Naţionale de Contact (PNC) cu Comunitatea Europeana şi includerea acestora în cadrul Centrului Proiecte Internaţionale.

(sursa: http://www.asm.md/?go=noutati_detalii&n=4128&m=10&new_language=0)
Eugenia Tofan,
Centrul Media al AŞM

 

Comments are closed.