Vizita de lucru la Institutul de Demografie şi Cercetări Sociale al Academiei Naţionale de Ştiinţe a Ucrainei

În perioada 21-24 august 2011, cercetătorii Sectorului Demografie al Institutului Integrare Europeană şi Ştiinţe Politice al AŞM, dr. O. Gagauz, şef sector şi dr. M. Buciuceanu-Vrabie, cercetător ştiinţific superior, au întreprins o vizită de lucru la Institutul de Demografie şi Cercetări Sociale al Academiei Naţionale de Ştiinţe a Ucrainei (Kiev).

Vizita efectuată în cadrul proiectului bilateral Factorii determinanţi ai nupţialităţii şi natalităţii în Ucraina şi Moldova (10.820.07.19/UA) a avut scopul de a face schimb de experienţă și de a extinde relațiile de colaborare.

În timpul vizitei au avut loc mai multe întâlniri cu cercetătorii Secţiei “Probleme de calitate a proceselor demografice” în vederea stabilirii unor componente comune în desfășurarea studiului analitico-comparativ al proceselor demografice, evaluate în cadrul proiectului, schimbul de matrice de date statistice prelucrate, determinarea itemilor principali, care vor fi utilizaţi pentru elaborarea unor publicaţii tematice comune, precum şi stabilirea direcţiilor de colaborare, adiţional la proiectul actual. Rezultative în acest sens au fost şi întâlnirile cu dna Irina Kurilo, dr. hab., cercetător principal, şef Secţie “Probleme de calitate a proceselor demografice”, cu dna dr. Svetlana Aksenova, specialist în studiul problemelor privind orientările şi conduita reproductivă a populaţiei, cu dna dr. Ludmila Sliusar, specialist în studiul problemelor nupţialităţii ş.a.

De asemenea, în cadrul vizitei, am făcut un schimb de lucrări ştiinţifice din domeniul demografiei, precum și donaţii de carte pentru biblioteca ştiinţifică.

În curând, colegii de la Institutul de Demografie şi Cercetări Sociale din Kiev, urmează să întreprindă o vizită de lucru la Institutul Integrare Europeană şi Ştiinţe Politice al AŞM, inclusiv pentru continuarea activităţilor din cadrul proiectului bilateral.

Menţionăm, că cercetările demografice în Ucraina au o istorie bogată. Astfel, încă în anul 1919, în Kiev, la iniţiativa lui M . I. Tugan – Baranivschi, a fost creat Institutul de Demografie al Academiei de Ştiinţe al Ucrainei. Director al Institutului a fost numit M. V. Ptuha, savant cu renume, care a contribuit considerabil la dezvoltarea cercetărilor demografice. În perioada sovietică, ştiinţa demografică, la fel ca şi cea sociologică, a trecut prin mai multe etape dificile: interdicţie şi închiderea instituţiilor respective în anii 1937-1938 (după recensământul populaţiei din 1937), “dezgheţul” din perioada anilor 1960 etc. În anul 2002, în Ucraina, a fost creat Institutul de Demografie şi Cercetări Sociale al Academiei Naţionale de Ştiinţe a Ucrainei, care din anul 2009 îi poartă numele lui M. V. Ptuha. Principalele direcţii ştiinţifice de cercetare ale institutului sunt problemele teoretice ale demografiei; cauzele şi consecinţele crizei demografice; procesele migraţionale; dezvoltarea umană – probleme metodologice şi evaluări la nivel regional; probleme de formare a capitalului social; nivelul de trai, sărăcia şi constituirea clasei de mijloc; piaţa forţei de muncă, relaţiile de muncă şi parteneriatul social; politici sociale; prognoza socio-demografică etc.

Comments are closed.