29 septembrie: Susţinerea tezei de doctor a dlui Veceaslav Ungureanu “Interesele geopolitice ale marilor puteri și impactul lor asupra securității naționale a Republicii Moldova” la specialitatea 23.00.01

Teza a fost elaborată în Secţia Ştiinţe Politice al Institutului Integrare Europeană şi Ştiinţe Politice al Academiei de Ştiinţe a Moldovei.

Conducător ştiinţific:
JUC Victor, doctor în filozofie, conferenţiar universitar.

Referenţi oficiali:
NAZARIA Sergiu, doctor habilitat în ştiinţe politice, conferenţiar universitar;
MANOLACHE Constantin, doctor în ştiinţe politice, conferenţiar universitar.

Componenţa consiliului ştiinţific specializat:
ROŞCA Alexandru, doctor habilitat în filozofie, academician, preşedinte;
VARZARI Pantelimon. doctor în filozofie, conferenţiar universitar, secretar ştiinţific,
BENIUC Valentin, doctor habilitat în ştiinţe politice, profesor universitar;
CIOBU Emil, doctor în filozofie, conferenţiar universitar;
JOSANU Iurie, doctor în filozofie, conferenţiar universitar.

Susţinerea tezei va avea loc la 29 septembrie 2011, ora 15.00 în şedinţa Consiliului Ştiinţific Specializat D 18 23.00.01-15 din cadrul Institutului Integrare Europeană şi Ştiinţe Politice al Academiei de Ştiinţe a Moldovei (mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare, nr.l, et.4, sala nr.408). Teza de doctor şi autoreferatul pot fi consultate la Biblioteca Naţională a Republicii Moldova, la Biblioteca Ştiinţifică Centrală a Academiei de Ştiinţe a Moldovei şi pe pagina Web a C.N.A.A. (www.cnaa.md).

Autoreferatul a fost expediat la 26 august 2011.

Comments are closed.