Vizită de lucru în baza Acordului de Colaborare dintre Academia de Ştiinţe a Moldovei şi Academia de Ştiinţe a Ungariei

În cadrul schimbului de cercetători, în baza Acordului de Colaborare dintre Academia de Ştiinţe a Moldovei şi Academia de Ştiinţe a Ungariei, în vederea derulării proiectului „Aspecte comparative ale migraţiei etnice: România – Ungaria, Republica Moldova – România” (2010-2012), în perioada 26 septembrie – 1 octombrie 2011, Institutul Integrare Europeană şi Ştiinţe Politice a fost vizitat de către dna Turai Tunde, doctor în sociologie, cercetător ştiinţific la Institutul de Etnologie al Academiei de Ştiinţe a Ungariei.

În cadrul vizitei de lucru dna Turai Tunde, de comun cu cercetătorii Institutului au realizat o serie de interviuri cu aplicarea metodelor sociologice calitative, au ţinut prelegeri în faţa studenţilor de la facultatea Psihologie şi Asistenţă Socială pe tema metodelor sociologice calitative, au avut întrevederi şi discuţii cu specialişti în domeniul migraţiei din cadrul IIEŞP, USM, ULIM etc.

Comments are closed.