Diplome de mențiune acordate Institutului Integrare Europeană și Științe Politice la Târgul Internațional de Carte Științifică și Didactică, Ediția I-a, 10-13 octombrie 2011

MORARU, V. (coord.) Republica Moldova: provocările migraţiei / seria Migraţia: Probleme şi oportunităţi. Ch.: Ştiinţa, 2010, 147 p., ISBN 978-9975-67-744-8.

diploma provorarile migratiei.jpg provocarile migratiei.jpg Studiul propus publicului este rezultatul unor cercetări științifice profunde a fenomenului migrațional și inaugurează – Seria Migrația: probleme și oportunități. Pe fondul extinderii fluxurilor migraționale din ultimii ani și acutizării problemelor acestui proces, lucrarea încearcă de a distinge dimensiunile și realitățile generale mondiale și specifice pentru Republica Moldova.
Urmărind logica procesului migraționist, cercetările cuprind dezvăluiri analitice și este dedicată esențializării procesului migrațional din această etapă, fiind completată cu evaluări privind evoluția sinuoasă și conflictuală a acestui proces. Pornind de la faptul, că migrația internă și internațională este  direct proporțională cu complexitatea evoluțiilor pe plan politic, social, economic, financiar, ecologic, umanitar la nivel micro și macro-geografic lucrarea abordează procesul migrațional într-o manieră cuprinzătoare și inovatoare fundamentând opțiunile descrise.

MORARU, V. (coord.) Republica Moldova și Uniunea Europeană:problemele și perspectivele cooperării. Ch.: Ştiinţa, 2010, 148 p., ISBN 978-9975-67-745-5.

diploma RM si UE.jpgRM si UE.jpg Lucrarea reprezintă o abordare ambițioasă a problematicii și perspectivei de cooperare a Republicii Moldova cu Uniunea Europeană.
Pornind de la faptul, că din anul 2005 Republica Moldova a proclamat drept prioritate fundamentală integrarea europeană, cercetările științifice prezente în lucrare sunt preocupate de găsirea soluțiilor de natură să înscrie Republica Moldova în rândul statelor prospere și civilizate ale lumii. Investigațiile elucidate sunt pe cât de complexe, pe atât de generoase în deschideri de noi orizonturi indicând în același timp, că procesul integraționist ridică probleme cu adevărat serioase, care necesită precauție, prudență și politici de protecție corespunzătoare.
Procesul integrării europene este abordat prin analiza minuțioasă a diferitor aspecte cum ar fi: problema suveranității de stat, conflictul transnistrean, factorul economic în formarea și manifestarea națiunii și naționalismului, schimburile comerciale ale Republicii Moldova cu țările Uniunii Europene, atragerea investițiilor și protejarea producătorului, contribuția factorului comunicațional  în opțiunea europeană a republicii, influența politică a mass-media în abordările europene contemporane, sistemul bancar și financiar, piața muncii și atragerea potențialului intelectual etc.

JUC V. Edificarea relaţiilor internaţionale postrăzboi rece: aspecte teoretico-metodologice şi replieri geostrategice.,  Ch.,  „Tipogr.-Sirius” SRL, 2011, 248 p., ISBN 978-9975-4222-5-3.

Diploma edificare relatiilor.jpgedificarea relatiilor  (juc).jpg Lucrarea prezintă o amplă și profundă analiză științifică a procesului de reevaluare și reconsiderare a relațiilor internaționale postrăzboi rece. Incontestabilitatea importanței, actualității și utilității acestei lucrări reiese din circumstanțele și incertitudinile politico-diplomatice, noile configurații a ordinii mondiale și a structurii sistemului internațional, evoluțiilor sinuoase și mutațiilor caracteristice perioadei postrăzboi rece.
Prin elucidarea exhaustivă a problematicii sondată pe cercetarea abordărilor clasice și contemporane; prezentarea definiției proprii a Relațiilor Internaționale; evidențierea proceselor actuale de reconfigurare a pozițiilor și redimensionare  a ponderii statului național sub impactul globalizării; analiză multiaspectuală și sistemică a acestor sfere de activitate, studiul constituie o contribuție de pionierat în arealul lucrărilor din domeniile relațiilor internaționale și științelor politice.
Un loc substanțial și original în lucrare reprezintă analiza conceptului de interes național și definirea intereselor naționale ale Republicii Moldova vizavi de două componente majore – reintegrarea țării și integrarea în Uniunea Europeană, componente care actualmente sunt punctele vulnerabile în constituirea statalității și reprezintă instrumente ale speculațiilor și presiunilor politice în domeniul relațiilor internaționale.

Comments are closed.