Relații de colaborare cu instituții academice din Lisabona

Drept urmare a semnării Acordului de cooperare științifică dintre Academia de Științe a Moldovei și Academia de Științe din Lisabona, în vederea realizării prevederilor Acordului, prof. univ. Victor Moraru, doctor habilitat în științe politice, Director al Institutului Integrare Europeană și Științe Politice al Academiei de Științe a Moldovei, a efectuat o vizită la Lisabona.

Vizita, organizată cu sprijinul Ambasadei Republicii Moldova în Republica Portugheză, s-a axat pe informarea și documentarea vizând prioritățile cercetării în domeniul științelor sociale în Portugalia, stabilirea relațiilor de cooperare științifică și universitară, semnarea acordurilor de colaborare științifică.

Integrarea Republicii Moldova în Spațiul European de Cercetare Științifică (Republica Moldova a devenit prima țară din cadrul Parteneriatului Estic care a obținut statutul de țară asociată la Programul Cadru al Comunităţii Europene pentru Cercetare şi Dezvoltare Tehnologică, PC7, – principalul instrument pentru finanţarea cercetării ştiinţifice în Europa), a determinat desfășurarea unui benefic schimb de opinii privind oportunitățile de colaborare, posibilitățile de constituire a consorțiumurilor științifice cu participarea IIEȘP al AȘM, efectuarea unor cercetări comune și implementarea unor proiecte de cercetare, organizarea seminarelor și conferințelor științifice internaționale, pregătirea cadrelor științifice prin Programe comune de doctorat, publicațiile științifice comune, schimbul de literatură științifică, traducere a literaturii științifice ș.a.

În cadrul discuțiilor au fost abordate probleme de interes științific reciproc privind, în special, domeniile în care își desfășoară activitatea Institutul Integrare Europeană și Științe Politice al AȘM: științe politice, relații internaționale/studii europene, sociologie, demografie, filosofie. O atenție aparte a fost acordată problematicii migrației, precum și oportunității studierii experienței Republicii Portugalia în procesul de valorificare a opțiunii europene a Republicii Moldova.

Pe parcursul vizitei la Lisabona, prof. Victor Moraru a avut întrevederi cu:

1. Prof. Dr. Eduardo R. de Arantes e Oliveira, Preşedintele Academiei de Ştiinţe din Lisabona

2. Prof. Dr. Adriano José Alves Moreira, Vice-președintele Academiei de științe din Lisabona

3. Prof. Dr. Maria Salomé Soares Pais Telles Antunes, secretar general al Academiei de Științe din Lisabona

4. Prof. Dr. Antonio Novoa, Rector al Universității din Lisabona

5. Prof. Dr. Teresa Cid, Vice-rector al Universității din Lisabona

6. Dr. Tomas Patrocinio, Director al Departamentului relații Internaționale al Universității din Lisabona

7. Prof. Dr. Antonio de Sousa Laro, Președintele Consiliului Științific al Institutului Superior de Științe Sociale și Politice al Universității Tehnice din Lisabona

8. Dna Dinah Azevedo-Neves, Vice-director al Institutului „Luis de Camoes”, subordonat Ministerului Afacerilor Externe al Portugaliei.

Drept rezultat al întrevederilor și al înțelegerilor convenite, au fost semnate (sau pregătite pentru semnare) Memorandumurile de colaborare științifică dintre Institutul Integrare Europeană și Științe Politice al AȘM și Academia de Științe din Lisabona, Universitatea din Lisabona, Institutul Superior de Științe Sociale și Politice al Universității Tehnice din Lisabona.
Prof. Victor Moraru a participat, în cadrul vizitei, la manifestările prilejuite de Ziua Culturii Republicii Moldova, organizate, cu sprijinul Ambasadei Republicii Moldova, de Asociația culturală a moldovenilor din or. Barreiro.

Comments are closed.