Susţinerea tezei de doctor în ştiinţe politice a dlui Ejov Alexandr «Влияние политического имиджа на электоральный процесс», la specialitatea 23.00.01- Teoria, metodologia şi istoria politologiei, instituţii şi procese politice

INFORMAŢIA
privind componenţa C.Ş.S., referenţii oficiali, conducătorul ştiinţific,
data, ora şi locul susţinerii tezei de doctor în ştiinţe politice a doctorandului
Ejov Alexandr

Conform Ordinului nr. 626/C.Ş.S. din 28 decembrie 2011 a Consiliului Naţional pentru Acreditare şi Atestare în cadrul AŞM s-a format Consiliul Ştiinţific Specializat DH 18

- 23.00.01-18, abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în
ştiinţe politice «Влияние политического имиджа на электоральный процесс», la
specialitatea 23.00.01- Teoria, metodologia şi istoria politologiei, instituţii şi
procese politice, prezentată de dl Ejov Alexandr în următoarea componenţă:

1. Roşca Alexandr, doctor habilitat în filosofie, academician, Institutul Integrare Europeană şi Ştiinte Politice al AŞM – Preşedintele Consiliului;
2. Juc Victor – doctor în filosofie, conferenţiar universitar, Institutul Integrare Europeană şi Ştiinte Politice al AŞM – Secretar Ştiinţific;
3. Anikin Vladimir, doctor habilitat în politologie, conferenţiar cercetător, Institutul Integrare Europeană şi Ştiinte Politice al AŞM – Membru al Consiliului;
4. Varzari Pantelimon, doctor în filosofie, conferenţiar universitar, Institutul Integrare Europeană şi Ştiinţe Politice al AŞM – Membru al Consiliului;
5. Turco Tatiana, doctor în politologie, conferenţiar universitar, Universitatea de Stat din Moldova – Membru al Consiliului.

Referenţi oficiali:
1) Nazaria Sergiu, doctor habilitat în politologie, conferenţiar universitar.
2) Pîrţac Grigore, doctor în politologie, conferenţiar universitar.

În conformitatea cu decizia C.Ş.S. DH 18 23.00.01-18 susţinerea va avea loc la 15
martie, ora 15.00, mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare, 1, etajul 4, sala 408.

Comments are closed.