IIEȘP și centrele universitar-academice franceze

La invitația prof. Pascale Deumieur, directorul Școlii doctorale în Drept și Științe Politice a Universității Lyon 3 „Jean Moulin” (Franța), prof. Victor Moraru, director al IIEȘP, a participat, în ianuarie a.c., în calitate de membru al Juriului și raportor, la susținerea tezei de doctor în științe politice a Dnei Jana Mușat-Chisăliță „République de Moldavie. Quelle territoire pour quelle population”.

„Moldova, o țară necunoscută”, este o afirmație, vehiculată destul de des în publicațiile presei franceze. Este o constatare destul de justificată, întrucât subiectele ce vizează Republica Moldova atrag destul de rar atenția mass-media din străinătate. Dar și în cercurile academice din Franța problemele istoriei și situației actuale a Moldovei rareori constituie obiectul studiilor speciale. Pot fi invocate în acest sens doar câteva nume ale cercetătorilor francezi care au manifestat în scrierile lor un interes științific aparte pentru Republica Moldova (Yves Lacoste, Anne de Tunguy, Florent Parmentier, Agnès Bon), dar, firește, aceasta nu este suficient pentru a avea un tablou clar al evoluției unei țări și a consecințelor apariției sale drept un actor (fie și modest) pe arena internațională. În același timp, destinul unei țări mici poate avea o pondere particulară în contextul dezvoltării relațiilor internaționale și o semnificație esențială în derularea evenimentelor pe scară internațională. Tocmai de aceea, susținerea unei teze de doctor, consacrate realităților Republicii Moldova, într-o universitate franceză are o semnificație deosebită.

În această ordine de idei, contează faptul că Juriul, din componența căruia au făcut parte, de rând cu prof. Victor Moraru, politologi francezi notorii ca prof. Beatrice Giblin (profesor la Institutul Francez de Geopolitică din Paris, directorul revistei „Herodote”) și prof. Gerard Dussouy, profesor la universitatea „Montesquieu” – Bordeaux 4 (autor al unor lucrări importante ca „Tratat de relații internaționale”, în trei volume, „Care geopolitică în secolul XXI” ș. a.) a constatat că teza prezentată (conducător științific – conferențiar universitar, doctor David Cumin) se înscrie pe făgașul cercetărilor actuale asupra geopoliticii și securității internaționale, fixând puncte de reper importante pentru înțelegerea cazului Republicii Moldova într-un amplu context internațional, elucidând conjuncturile istorice care au determinat evoluția țării și prezentând un propriu punct de vedere – concludent și argumentat – asupra trecutului, prezentului și viitorului țării.

Evenimentul a constituit și o oportunitate pentru stabilirea contactelor necesare în vederea viitoarelor colaborări științifice între IIEȘP și centrele universitar-academice franceze.

Comments are closed.