MASĂ ROTUNDĂ: Republica Moldova între Uniunea Europeană și Uniunea Eurasiatică

Institutul Integrare Europeană şi Ştiinţe Politice al AȘM, Direcția Integrare Europeană și Cooperare Internațională a AȘM cu participarea Universității AȘM organizează Masa rotundă cu genericul Republica Moldova între Uniunea Europeană și Uniunea Eurasiatică, consacrată sărbătoririi Zilei Europei în Republica Moldova, care se va desfășura marți, 8 mai 2012, cu începere de la ora 1000, în sediul central al Academiei de Științe a Moldovei, Sala Mică, etajul II, bd. Ștefan cel Mare și Sfînt, nr.1.

Moderatori:
Alexandru ROȘCA, doctor habilitat, academician, IIEȘP al AȘM;
Victor JUC, doctor în filosofie,  conferențiar universitar, IIEȘP al AȘM.

PROGRAM

Cuvînt de deschidere:
Victor MORARU, doctor habilitat, prof. univ., director al IIEȘP al AȘM;
Alexandru ROȘCA, doctor habilitat, academician.

Cuvînt de salut:
Mariana ȘLAPAC, doctor habilitat, Vicepreședinte al AȘM.

Rapoarte și comunicări științifice:
1. Victor JUC, doctor în filosofie,conf. univ., IIEȘP al AȘM;
2. Iurie JOSANU, doctor în filosofie,conf. univ., IIEȘP al AȘM;
3. Ion RUSANDU, doctor în filosofie, conf. cercetător, IIEȘP al AȘM;
4. Victor MOCANU, doctor în sociologie, conf. cercetător, IIEȘP al AȘM;
5. Ana PASCARU, doctor în filosofie, conf. cercetător, IIEȘP al AȘM;
6. Angela CUȘNIR, doctor în economie, IIEȘP al AȘM;
7. Svetlana CIUMAC, doctor în economie, conf. cercetător, IIEȘP al AȘM;
8. Aurelia PERU-BALAN, doctor în politologie,conf. univ., IIEȘP al AȘM;
9. Pantelimon VARZARI, doctor în filosofie, conf.univ., IIEȘP al AȘM;
10. Vitalie VARZARI, specialist principal, DIECI al AȘM;
11. Lucia GROSU, cercetător științific, IIEȘP al AȘM;
12. Vladislav ȘARAN, cercetător științific stagiar, IIEȘP al AȘM;
13. Vlad STERPU, cercetător științific stagiar, IIEȘP al AȘM;
14. Liubovi CEBAN, masterandă, UnAȘM;
15. Marina GORBATIUC, cercetător științific stagiar, IIEȘP al AȘM.

Comments are closed.