Susținere a tezei de doctor în politologie a dlui Varzari Vitalie cu tema: Securitatea națională a Republicii Moldova în contextul opțiunii de integrare europeană

Joi, 7 iunie 2012, ora 15 00, în incinta Academiei de Științe a Moldovei, bd. Ștefan cel Mare și Sfînt nr. 1, bir. 408, va avea loc ședința Consiliului Științific Specializat D18.23.00.01-19 în cadrul Institutului Integrare Europeană și Științe Politice al AȘM abilitat cu examinarea și susținerea tezei de doctor în politologie a doctorandului Varzari Vitalie cu tema Securitatea națională a Republicii Moldova în contextul opțiunii de integrare europeană, conducător științific Juc Victor, doctor în filosofie, conferențiar universitar, specialitatea 23.00.01- teoria, metodologia și istoria politologiei; instituții și procese politice.

Referenți oficiali:

  1. Beniuc Valentin, doctor habilitat în politologie, profesor universitar;
  2. Manolache Constantin,  doctor  în politologie, conferențiar universitar.

Componența Consiliului Științific Specializat:

  1. Roșca Alexandru, doctor habilitat în filosofie, academician , președinte;
  2. Rusandu Ion, doctor  în filosofie, conferențiar cercetător, secretar științific;
  3. Saca Victor, doctor habilitat în politologie, profesor universitar;
  4. Burian Alexandru, doctor  habilitat în drept, profesor universitar;

Josanu Iurie, doctor  în filosofie, conferențiar universitar.

Comments are closed.