Ecouri la o publicație a Institutului Integrare Europeana și Științe Politice

Publicațiile științifice ale colaboratorilor Institutului trezesc un viu ecou si apreciere atât in Republica Moldova, cat si peste hotarele ei. Astfel, recent, in paginile prestigioasei publicații științifice din Romania, “Revista Română de Economie / Romanian Journal of Economics” (2012, N 1, pp. 227-232), editata de Institutul National de Economie al Academiei Romane, a fost publicata recenzia la cartea The Republic of Moldova on the path of transformation: socio-humanistic aspects“, editata la finele anului trecut de către IIESP al AȘM. Autorul recenziei, reputatul savant prof. dr. Valeriu IOAN-FRANC, director general adjunct al Institutului National de Cercetări Economice al Academiei Române, editorul-șef al revistei, notează că lucrarea “include un important și vast spectru de cercetări interdisciplinare vizând modernizarea societății moldave în procesul de integrare europeana a Republicii Moldova” și concluzionează că “publicarea cărții in limba engleza oferă posibilitatea de a face cunoscute pentru comunitatea științifica internațională rezultatele cercetărilor problemelor actuale de dezvoltare a Republicii Moldova întreprinse de cercetătorii moldoveni”.

Anexăm textul recenziei:
Romanian Journal of economics. 2012 N 1. pp. 227-232

Comments are closed.