9 MAI — Ziua Europei

8 mai 2009                                       Chişinău                                  10.00-12.00

(Bd. Ştefan cel Mare, l, Sala mică, et. 2)

            CUVÎNT DE DESCHIDERE: Mariana Şlapac, Vice-preşedinte al AŞM, dr. hab.;

                                                               Victor Ţvircun, directorul Institutului Integrare Europeană

                                                               şi Ştiinţe Politice al AŞM, dr.

    

             Rapoarte științifice (15 min.):

      1. “Particularitățile modelului social european”,

            Acad. Roşca Alexandru., Institutul Integrare Europeană şi Ştiinţe Politice al A.Ş.M.

 

      2. Integrarea europeană a Republicii Moldova: între deziderate şi realitate“,  

             Dr. Varzari Pantelimon, Institutul Integrare Europeană și Științe Politice al A.Ș.M.

 

             Comunicări științifice (7-10 min.):

   1. „Starea actuală şi perspectivele relaţiilor dintre Republica Moldova şi Uniunea Europeană “,

             Dr. Juc Victor, Institutul Integrare Europeană şi Ştiinţe Politice al A.Ş.M.

 

      2. „Imaginea de ţară în contextul aspiraţiilor europene ale Republicii Moldova”,

            Dr. hab. Moraru Victor, Universitatea Liberă Internaţională din Moldova;

            Drd. Teodor Sergiu, Institutul Integrare Europeană şi Ştiinţe Politice al A.Ş.M.

 

      3. „Costuri şi beneficii ale integrării europene (cazul statelor postcomuniste)“,

          Dr. Josanu Yuri, Academia de Administrare Publică pe lîngă Preşedintele

          Republicii Moldova.

 

     4. „Relevanţa conceptului de unitate şi diversitate al UE pentru Republica Moldova “,

             Dr. Rusandu Ion, Institutul Integrare Europeană şi Ştiinţe Politice al A.Ş.M.

 

      5.Parteneriatul Estic – oportunitate sau barieră pentru integrarea europeană a Republicii

            Moldova?”,

            Cristal Oleg, Asociaţia pentru Democraţie Participativă „Adept”.

 

      6. „Parteneriatul Estic – oportunitate pentru consolidarea securităţii naţionale a

            Republicii Moldova“,                            

       Drd  Varzari Vitalie, Direcţia Integrare Europeană şi Colaborare Internaţională a A.Ş.M.

 

      7. “Cercetare și Inovare: priorități de dezvoltare ale Uniunii Europene”

             Severin Elena, Direcția Integrare Europeană și Colaborare Internațională a A.Ș.M.

     

      8. „Elitele politice moldoveneşti în contextul integrării europene”,

             Drd. Guţan Liliana, Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene al Republicii Moldova.

          

          Dezbateri (3-5 min)

Comments are closed.