Consiliul Europei – promotor al democraţiei

5 mai 2009                              Chişinău                                  10.00-12.00

(Bd. Ştefan cel Mare, l, Sala mică, et. 2)

       CUVÎNT DE DESCHIDERE: Mariana Şlapac, Vice-preşedinte al A.Ş.M., dr. hab.;

                                                           Victor Ţvircun, Director al Institutului Integrare Europeană

                                                           şi Ştiinţe Politice al A.Ş.M., dr.

 

 

1.    „Instituţionalizarea relaţiilor dintre Republica Moldova şi Consiliul Europei “,

       Dr. Juc Victor, Institutul Integrare Europeană şi Ştiinţe Politice al A.Ş.M.

 

2.       „Consiliul Europei la 60 de ani”,

       Dr. Bantuş Anatolie, Institutul de Istorie, Stat şi Drept al A.Ş.M.

 

3.      „Consiliul Europei – valori şi principii”,

        Snegureac Lilia, Biroul de Informare al Consiliului Europei în Moldova.

 

4.      Relaţia democraţie – birocraţie în condiţiile tranziţiei societăţii moldoveneşti”,

        Dr. Varzari Pantelimon, Institutul Integrare Europeană  şi Ştiinţe Politice al A.Ş.M.

 

5.      „Priorităţile Consiliului Europei în dezvoltarea educaţiei şi cercetării europene”,

        Slobodeniuc Ghenadie, Direcţia Integrare Europeană şi Colaborare Internaţională a A.Ş.M.

 

6.      „Rolul Consiliului Europei în promovarea drepturilor omului”,

        Dr. Sîrcu Diana, Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova.

 

7.      „Consiliul Europei – anticamera democraţiei”,

        Tăbîrţă Ion, Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene.

 

8.      „Aportul Consiliului Europei la dezvoltarea democraţiei în ţările postcomuniste”,

        Dr. Oleinic Ludmila, Academia de Administrare Publică pe lîngă Preşedintele Republicii Moldova.

 

9.      „Contribuţia Consiliului Europei la promovarea  standardelor democratice în activitatea mass-media”,

        Dr. hab. Moraru Victor, Universitatea Liberă Internaţională din Moldova.

Comments are closed.