Diplomă acordată d-lui Victor Moraru

diploma

Consiliul Național pentru Acreditare și Atestare, care a consemnat în anul curent 20 de ani de la constituire și începutul activității ca instituție națională unică în domeniul acreditării organizațiilor din sfera științei și inovării, precum și al atestării cadrelor de înaltă calificare a conferit d-lui prof. univ. Victor Moraru, director al IIEȘP, Diploma pentru merite deosebite în pregătirea și atestarea cadrelor științifice și științifico-didactice de calificare înaltă.diploma

Comments are closed.