Noi oportunități de colaborare internațională

Prof. V.Moraru la întrunirea din Sibiu

Institutul Integrare Europeană și Științe Politice al AȘM, în componența
unui consorțium internațional, va participa la implementarea unui Proiect
din cadrul Programului Tempus, care, pe parcursul anilor 2012-2014, va
aborda problemele dezvoltării societății informaționale și comunicaționale.
Proiectul 530599 – TEMPUS-1-2012-1-DE-TEMPUS-JPCR CUQ „Cross
media and qualitative journalism” este coordonat de Universitatea din
Passau (Germania) și include parteneri din Germania, Austria, România,
Ukraina și Republica Moldova. La prima întrunire a consorțiumului care s-a
desfășurat recent la Sibiu au fost luate în discuție perspectivele cercetărilor
comune în domeniu și tematica conferințelor științifice prevăzute în cadrul
proiectului. La întrunire au participat directorul IIEȘP prof. Victor Moraru,
precum și cercetătorii științifici de la IIEȘP dr. Andrei Dumbrăveanu și dr.
Aurelia Peru-Balan.

Comments are closed.