Semnificația filosofică a operei lui Bogdan Petriceicu Hașdeu (175 ani de la naștere)

BPH

Sectorul FILOSOFIE,
Biblioteca Științifică Centrală „Andrei Lupan”
Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei / Catedra Filosofie, Istorie și Metodologia Cercetării

vă invită
la Conferința științifică Semnificația filosofică a operei lui Bogdan Petriceicu Hașdeu (175 ani de la naștere)
care va avea loc la 26 februarie 2013
Sala de Conferințe a Bibliotecii Centrale a AŞM
Etajul 2, str. Academiei, 5

Program:

Înregistrarea 9.30 – 9.50
Începutul la ora 10.00

Moderator: dr. în filos. Ana Pascaru

Comunicări:

Gheorghe BOBÂNĂ, dr. hab. în filos., profesor universitar
Filosofia Istoriei în opera lui Bogdan Petriceicu Hașdeu

Ana PASCARU, dr. hab. în filos., conferențiar cercetător
Forme incipiente de interdisciplinaritate la Bogdan Petriceicu Hașdeu

Victor JUC, dr. hab. în politologie, profesor cercetător
Bogdan Petriceicu Hașdeu despre evoluția progresului social-istoric

Lidia TROIANOWSKI, dr. în filos. conferențiar cercetător
Toleranța – dimensiuni inedite în abordările  gânditorului B-P. Hașdeu

Participanți la dezbateri:
Rodica CIOBANU, dr. în filos.
Nicolae BODEAN, cerc.ştiinț.
Andrei PERCIUN, cerc.ştiinț.
Alexadru COSMESCU, cerc.ştiinț.

Comments are closed.