Aviz 5 martie: discuția tezei de doctor în sociologie a dlui Mocanu Ion la Seminarul Științific de Profil

Marți, 5 martie 2013, ora 14, în incinta Institutului Integrare Europeană și Științe Politice al Academiei de Științe a Moldovei (Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.1, biroul 408) va avea loc ședința Seminarului Științific de Profil „ Structura Socială, Instituții și Procese Sociale”, la care se va pune în discuție teza de doctor în sociologie cu tema: „Rolul factorilor sociali în sporirea activismului electoral”(în baza materialelor din Republica Moldova).

Comments are closed.