Valențe noi ale colaborării științifice internaționale

valente

În perioada 7-9 martie 2013, un grup de cercetători științifici ai IIEȘP al AȘM (prof.Victor Moraru, prof. Gheorghe Bobână, dr. Victor Mocanu, dr.Andrei Dumbrăveanu) a participat la lucrările Congresului Internaţional, organizat la Iași de Academia Oamenilor de Știință din România și Universitatea „Apollonia” din Iași. În cadrul sesiunilor Congresului cercetătorii IIEȘP s-au produs în calitate de moderatori de ședințe, au prezentat rapoarte și comunicări științifice, abordând problemele actuale ale dezvoltării sociale, politice, economice și spirituale ale societății contemporane.

Lucrările Congresului au oferit prilejul lansării a două publicații recente, apărite la Chișinău sub egida Institutului Integrare Europeană și Științe Politice al AȘM:

„Europenizarea: fațetele procesului” (Chișinău, 2013, 336 p.) și „Procese de stratificare socială în Republica Moldova: particularități și tendințe” (Chișinău, 2012, 156 p.).

valente

Comments are closed.