Aviz 11 aprilie: discuția tezei de doctor în istoria filosofiei a dlui Perciun Andrei la Seminarul Științific de Profil

Joi, 11 aprilie 2013, ora 15, în incinta Institutului Integrare Europeană și Științe Politice al Academiei de Științe a Moldovei (Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.1, biroul 408) va avea loc ședința Seminarului Științific de Profil 09.00.03 – istoria filosofiei; 09.00.13 – filosofia socială, antropologie filosofică şi filosofia culturii, la care se va pune în discuție teza de doctor a dlui Perciun Andrei în istoria filosofiei cu tema EVOLUȚIA CONCEPTULUI DE IMAGINE ÎN FILOSOFIA COMUNICĂRII.

Comments are closed.