Promovarea cercetărilor științifice în societate

În cadrul Institutului Integrare Europeană și Științe Politice  întru sporirea relevanței sociale a cercetării științifice, a fost constituit un Grup analitic de reacționare operativă menit să opereze tratamentul științific adecvat privind cele mai recente și importante evenimente sociale, politice și juridice.

Situația social-politică actuală a Republicii Moldova a determinat cercetătorii grupului analitic de reacționare operativă de a elabora un STUDIU PRIVIND SITUAȚIA POLITICO-JURIDICĂ DIN REPUBLICA MOLDOVA ÎN LEGĂTURĂ CU DEMISIONAREA GUVERNULUI;

Studiul a avut drept scop operarea unor analize și elaborarea unor recomandări privind soluțiile juridico-politice viabile și benefice pentru soluționarea crizei politice.

Materialele studiului științific au fost remise în adresa autorităților centrale ale Republicii Moldova.

Comments are closed.