Zilele de odihnă în anul 2013

În conformitate cu prevederile alineatului (5) al articolului 111 din Codul muncii al Republicii Moldova nr.154-XV din 28 martie 2003 (Monitorul Оficial al Republicii Moldova, 2003, nr.159-162, art.648), cu modificările şi completările ulterioare, şi în scopul organizării optime a timpului de muncă şi de odihnă în anul 2013, Guvernul HOTĂRĂŞTE:

1. Zilele de 10 mai, 26 august şi 25 decembrie se consideră zile de odihnă, iar zilele de 18 mai, 17 august şi 14 decembrie – zile lucrătoare.

2. Ministerele, alte autorităţi administrative centrale, conducătorii întreprinderilor, instituţiilor şi organizaţiilor vor asigura în zilele de 18 mai, 17 august şi 14 decembrie activitatea eficientă a unităţilor subordonate

Comments are closed.