Pregătirea cadrelor de înaltă calificare

La sesiunea Anuală a Asambleei Academiei de Științe a Moldovei din 12 martie 2013 au fost trasate prioritățile de cercetare-dezvoltare ale Republicii Moldova până în anul 2020. Una din aceste priorități este formarea unui capital uman competitiv, predispus spre creativitate, inovare si formare continua. IIEȘP al AȘM, în cadrul cărui activează două Consilii Specializate de susținere a tezelor de doctor în științe și doctor habilitat  acordă o deosebită atenție pregătirii cadrelor și instruirii continuă.  Astfel,  în anul 2012 au fost susținute 2 teze de doctor habilitat, 4 teze de doctor în științe, 2 cercetători au fost abilitați cu dreptul de conducere a tezelor de doctor, la 3 cercetători li sa conferit titlul științific  de conferențiar cercetător . Pregătirea cadrelor de înaltă calificare a fost marcată și la începutul anului 2013 prin conferirea titlului  științific de conferențiar cercetător dnei Mariana Buciuceanu-Brabie și conferirea titlului de profesor cercetător dlui Victor Juc.
Juc profesor cercetator
Buciuceanu-Vrabie M_atestat

Comments are closed.