Lucrarea științifică „Europenizarea: fațetele procesului”

Europenizare Coperta

În anul curent Institutul Integrare Europeană și Științe Politice al AȘM a editat culegerea de lucrări științifice „Europenizarea: fațetele procesului”, coordonator științific doctorul habilitat în științe politice, profesor universitar Victor Moraru, coordonator al Secției Științe Sociale și Economice a AȘM.
Volumul a inclus cercetările științifice ale Secției Studii Europene a IIEȘP al AȘM și comunicările prezentate în cadrul Simpozionului științific internațional „Interferențe teoretico-practice în procesul valorificării opțiunii europene a Republicii Moldova”, care s-a desfășurat la Chișinău sub egida Institutului Integrare Europeană și Științe Politice al Academiei de Științe a Moldovei.

Comments are closed.