Susținere a tezei de doctor în politologie la ședința Seminarului Științific de Profil

Joi, 25 aprilie 2013, ora 15.00, în incinta Academiei de Științe a Moldovei, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.1, bir. 408, va avea loc ședința Seminarului Științific de Profil la specialitatea 23.00.04- Teoria și istoria relațiilor internaționale și dezvoltării globale, unde va fi examinată teza de doctor în politologie a doctorandei Kidîbaliuk Oliana cu tema „Энергетические ресурсы как фактор национальной безопасности в контексте геополитических трансформаций”, conducător științific Alexandru Burian, doctor habilitat în drept, profesor universitar.

Comments are closed.