Cu privire la întărirea pazei, securităţii antiincendiară şi respectării ordinii publice în organizaţiile subordonate AŞM în perioada sărbătorilor Paştele şi Paştele Blajinilor

În conformitate cu prevederile Hotăririi Guvernului Republicii Moldova nr. 123 din 14.02.2013 cu privire la zilele de odihnă în anul 2013, cît şi în scopul asigurării bunei funcţionări a sistemelor inginereşti, ce alimentează cu surse energetice, apă şi canalizare, întărirea pazei bunurilor imobiliare şi a altor bunuri materiale ale AŞM, aflate la balanţa contabilă a organizaţiilor din sfera ştiinţei şi inovării, întreprinderilor de stat şi a organizaţiilor auxiliare din subordine,
DISPUN:

1. Conducătorii organizaţiilor din sfera ştiinţei şi inovării, întreprinderilor de stat şi a organizaţiilor auxiliare subordonate AŞM:

  • să interzică accesul colaboratorilor în incinta imobilelor organizaţiilor respective, cu excepţia personalului de serviciu, începînd cu ora 1700 – 03 mai 2013 pînă la ora 700 – 07 mai 2013 şi cu ora 1600 – 08 mai 2013 pînă la ora 700 – 14 mai 2013;
  • vor aduce la cunoştinţa angajaţilor că ziua de vineri, 10 mai 2013, se consideră zi de odihnă, iar ziua de sîmbătă, 18 mai 2013 – zi lucrătoare;
  • să intensifice paza imobilelor cît şi a bunurilor materiale, echipamentului şi utilajului aflat în gestiune, să întreprindă măsuri suplimentare în vederea excluderii incendiilor şi a cazurilor de furt din încăperi şi de pe teritoriile adiacente, aprovizionarea cu energie electrică şi apă precum şi luarea măsurilor de conservare a energiei după caz;
  • vor asigura în ziua de 18 mai 2013 activitatea eficientă a unităţii subordonate;
  • să prezinte informaţia cu privire la punerea în aplicare a prezentei dispoziţii pînă la data de 26 aprilie 2013 (bd. Ştefan cel Mare şi Sfînt,l, bir.207, e-mail: logistica@asm.md).

2. Controlul executării prezentei dispoziţii revine dlui Mihai Vieru, vicepreşedinte al AŞM.

Preşedintele AŞM, Academician
Gheorghe DUCA

Comments are closed.