Masă rotundă: Imperativul europenizării: fațetele procesului

7mai

Avem plăcerea de a Vă invita să participați la Masa rotundă Imperativul europenizării: fațetele procesului, consacrată sărbătoririi Zilei Europei în Republica Moldova, care se va desfășura marți, 7 mai 2013, cu începere de la ora 10:00, în sediul central al Academiei de Științe a Moldovei, Sala Mică, etajul II, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, nr.1

Înregistrarea participanților:  9:30-10:00

PROGRAM

Cuvânt de deschidere:
Valeriu CUȘNIR, doctor habilitat, profesor universitar,
director al Institutul de Cercetări Juridice și Politice al AȘM

Cuvânt de salut:
Gheorghe DUCA, academician, președinte al AȘM;

Moderator:
Victor JUC, doctor habilitat, profesor cercetător, director adjunct al ICJP al AȘM

Raport științific:
Victor JUC, doctor habilitat, profesor cercetător: Relațiile dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană: actualitate și perspective

Comunicări științifice:
1. Aurelia PERU-BALAN, doctor, conferențiar universitar: Impactul crizei politice asupra imaginii de țară a Republicii Moldova
2. Pantelimon VARZARI, doctor, conferențiar universitar: Guvernarea prin prisma opțiunii de integrare europeană a Republicii Moldova
3. Victor MOCANU, doctor, conferențiar cercetător: Dinamica opțiunilor de integrare europeană
4. Ion RUSANDU, doctor, conferențiar cercetător: Filozofia europenizării: aspecte axiologice
5. Ana PASCARU, doctor habilitat, conferențiar cercetător: Realizări și perspective în procesul europenizării societății din Republica Moldova
6. Dumitru POPA, doctor, conferențiar universitar (Iași, România): Capacitatea de absorbție a fondurilor europene: experiența României
7. Mihail BARBALAT,  Programul-cadru al Uniunii Europene „Orizont 2020”: perspective de cooperare științifică
8. Vitalie VARZARI, doctor: Migrația înalt calificată și dezvoltarea sectorului de cercetare-dezvoltare din Republica Moldova
9. Vladislav ȘARAN, magistru: Capacitatea de gestionare a migrației în Republica Moldova în context european
10. Alexandru POSTICĂ, doctorand: Impactul jurisprudenței CEDO asupra cadrului legislativ național cu privire la întruniri
11. Sergiu CUȘNIR, doctorand: Exigențe privind probatoriul în procesul penal prin prisma jurisprudenței CEDO 

Discuții

Cuvânt de încheiere:
Victor MORARU, doctor habilitat, profesor universitar, coordonator al Secției Științe Sociale și Economice a AȘM: Vocația europeană a Republicii Moldova

Comments are closed.