Susțineri ale tezelor de doctor în drept la ședința Seminarului Științific de Profil

Marți, 21 mai 2013, ora 14.00, în incinta Academiei de Științe a Moldovei, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.1, bir. 408, va avea loc ședința Seminarului Științific de Profil la specialitatea 12.00.02 – Drept public, unde vor fi examinate teza de doctor în drept a dnei Bobaru Ana Daniela cu tema „Curtea de Justiție a Uniunii Europene – Garant al interpretării și aplicării uniforme a dreptului Uniunii Europene”, conducător științific Popa Victor, doctor habilitat în drept, profesor universitar și  teza de doctor a dlui Ulian Chetrus „Garantarea drepturilor și libertăților constituționale la aplicarea măsurilor de constrângere juridică”, conducător științific Costachi Gheorghe,doctor habilitat în drept, profesor universitar.

Comments are closed.