Participări la evenimente științifice

În luna aprilie anul curent cercetătorii științifici ai Institutului de Cercetări Juridice și Politice al AȘM Lucia Gașper și Marina Gorbatiuc au participat activ la unele evenimente organizate de către comunitatea științifică din republică.
- Seminarul metodologic „Mozaicul etnocultural – resursă socială a Republicii Moldova: aspecte etnopsihologice și etnologice” organizat de către Centrul de Etnologie al Institutului Patrimoniului Cultural, în cadrul căruia au fost puse în dezbateri probleme ale identității sociale, a proceselor de marginalizare a societății, a rolului culturii și a institutelor sociale în soluționarea provocărilor sociale a contemporaneității.
- Conferința științifico-practică „Particularitățile incluziunii reprezentanților diferitor etnii din Republica Moldova” (Comrat), organizată de către Centrul pentru drepturile omului din Republica Moldova. Principalele subiectele dezbătute în cadrul conferinței au vizat incluziunea copiilor cu diferite posibilități în toate aspectele vieții sociale, formarea identității civice, procesul de incluziune socială a romilor etc.
certificat

Comments are closed.