Workshop științific organizat de către Institutul de Cercetări Juridice și Politice al AȘM

p2219_memb

Imperativul europenizării discutat în cadrul unei mese rotunde la AŞM

La 7 mai 2013, la Academia de Ştiinţe a Moldovei a avut loc Masa rotundă „Imperativul europenizării: faţetele procesului”, consacrată sărbătoririi Zilei Europei în Republica Moldova.Manifestarea a fost deschisă de către dr. hab., prof. Valeriu Cuşnir, directorul Institutului de Cercetări Juridice şi Politice al AŞM (ICJP), care s-a referit la genericul evenimentului, remarcând că e unul reuşit întrucât Republica Moldova trece printr-o perioadă de grea încercare şi instituţiile statului sunt testate la capitolul funcţionalitate. „Conform unui sondaj opinia publică este derutată de ceea ce se întâmplă în Republica Moldova şi nu mai înţelege care este vectorul european sau altă direcţie”, a remarcat Domnia Sa.Secretarul ştiinţific general al AŞM, m. c. Ion Guceac a adus un mesaj participanţilor din partea conducerii AŞM şi a felicitat organizatorii evenimentului fiind convins că opiniile şi sugestiile pronunţate în cadrul acestei mesei rotunde, vor ajunge la urechea celor care sunt responsabili de elaborare şi adoptare, inclusiv, a celor cu impact de europenizare, astfel încât doleanţele, valorile sociale să fie promovate între cetăţenii Republicii Moldova.
Dr. hab., profesor cercetător, Victor Juc, director adjunct al ICJP al AŞM, a prezentat raportul ştiinţific „Relaţiile dintre Republica Moldova şi Uniunea Europeană: actualitate şi perspective”, în care a menţionat că prima treime a acestui an se dovedeşte a fi mai puţin favorabilă atât pentru UE ca o instituţie internaţională de cooperare multilaterală, cât şi pentru Republica Moldova. Referindu-se la relaţiile UE cu ţara noastră, a constatat, cu regret, stoparea cursului european precedat de criza guvernamentală. Totodată, savantul recomandă autorităţilor care urmează să semneze Acordul de Asociere cu UE, să îi denote o finalitate politică clară, adică se doreşte ca Republica Moldova să aibă acces la fondurile de asociere şi stabilizare, precum şi necesitatea asistenţei financiare pentru a promova reformele, însă cel mai important este calitatea de stat candidat.
Dr. conf. Victor Mocanu a prezentat în raportul „Dinamica opţiunilor de integrare europeană”, importantele repere ale cercetării efectuate de către Asociaţia Sociologilor şi Demografilor din Republica Moldova, desfăşurate în perioada 2009-2012. Dumnealui a demonstrat în cifre dinamica pozitivă şi anume îmbunătăţirea relaţiilor cu Ucraina, SUA, UE şi România şi o înrăutăţire a relaţiilor cu Federaţia Rusă, cu circa 15 la. În opinia cercetătorului, numărul adepţilor Uniunii Europene poate să crească, doar dacă se va răspunde la întrebările populaţiei, considerând important realizarea acestor studii. „Majoritatea populaţiei consideră că direcţia de dezvoltare a ţării este greşită, deoarece nu este satisfăcută situaţia socio-economică a familiilor, a localităţilor unde trăiesc şi 15 % din respondenţi consideră că direcţia de integrare europeană este greşită, adică, ei nu văd cum se va dezvolta economia ţării, dacă ne vom integra în UE. Aceste întrebări urmează a fi studiate de noi şi să venim cu soluţii concrete”, conchide autorul raportului.În cadrul manifestării au mai fost prezentate comunicările ştiinţifice: „Impactul crizei politice asupra imaginii de ţară a Republicii Moldova”, de către dr., conf. univ. Aurelia Peru-Balan; „Guvernarea prin prisma opţiunii de integrare europeană a Republicii Moldova”, de dr., conf. cerc. Pantelimon Varzari; „Realizări şi perspective în procesul europenizării societăţii din Republica Moldova”, de dr. hab. conf. cerc. Ana Pascaru; „Migraţia înalt calificată şi dezvoltarea sectorului de cercetare-dezvoltare din Republica Moldova”, de dr. Vitalie Varzari şi altele.

Centrul Media al AŞM

Comments are closed.