NOI CONEXIUNI ȘTIINȚIFICE

Prof. Victor Moraru a participat, în perioada 17-18 mai 2013, la lucrările Conferinței științifice internaționale „Punți strategice Est-Vest: securitate, dezvoltare și integrare regională”, organizată în cadrul Forumului Țărilor din Bazinul Mării Negre. Conferința, găzduită de Centrul Național pentru Studii Strategice din Azerbaijan, s-a desfășurat la Baku și a întrunit numeroși experți și cercetători din Azerbaijan, Georgia, Turcia, Serbia, Albania, Grecia, SUA, Bulgaria, România, Ukraina, Republica Moldova. În cadrul celor patru Secțiuni ale Forumului, participanții au supus dezbaterilor un spectru larg de probleme actuale vizand caracterul transformărilor politice și economice recente în țările din Bazinul Mării Negre, oportunitățile cooperării economice în regiune, importanța securității economice și energetice în context european ș. a. Conferința a generat un fructuos schimb de opinii pe marginea problemelor discutate, constituind și un prilej pentru stabilirea de noi conexiuni științifice.

Foto.Baku.2013.1..JPGFoto.Baku.2013.2.jpgFoto.Baku.2013.3.JPG

Comments are closed.