Noutăți editoriale

elita politica 2013

Monografia „Elita politică și birocrația în contextul realizării reformelor democratice (cazul Republicii Moldova)” apărută recent de sub tipar este elaborată de unul dintre cei mai buni specialiști în domeniu – dl. Pantelimon VARZARI, dr. conf., șef al Secției Științe Politice din cadrul Institutului. Lucrarea constituie munca asiduă de ani de zile în cercetarea fenomenului elitei politice și fenomenului birocratic, care totdeauna a fost în vizorul gânditorilor politici și al cercetătorilor. Bine structurată și cuprinzând un bogat material informativ – analitic studiul abordează mai multe probleme prin dezvăluirea tradițiilor istorice în geneza teoriei elitelor și studierea teoriilor elitiste clasice și contemporane privind guvernarea societății; delimitarea abordărilor referitoare la fenomenul birocrației; analiza afirmării și dezvoltării elitei politice naționale; evaluarea calității guvernării țării noastre; identificarea relației dintre birocrație și putere în contextul reformelor democratice în Republica Moldova. Remarcăm complexitatea problematicii relevate în lucrare și ineditatea unor concluzii bazate pe o vastă analiză a materialului factologic.

Constituind o contribuție esențială la elucidarea principalelor aspecte ale elitei politice și birocrației în procesul reformelor din Republica Moldova lucrarea poate servi drept îndrumar pentru toți cei interesați de acest domeniu.

Comments are closed.