Ședința seminarului științific de profil (specialitatea 23.00.01)

Joi, 17 octombrie 2013, ora 15:00, bir. 408 din incinta Academiei de Științe a Moldovei, bd. Șfefan cel Mare și Sfânt nr. 1, va avea loc ședința Seminarului Științific de Profil la specialitatea 23.00.01 – Teoria, metodologia și istoria politologiei; instituții și procese politice, în cadrul căreia va fi supusă examinării teza de doctor în științe politice a competitoarei Mîtcu Silvia cu tema „Activități nemilitare ale Organizației Tratatului Atlanticului de Nord în contextul transformării relațiilor internaționale postrăzboi rece”, conducător științific Victor Juc, doctor habilitat în științe politice, profesor cercetător, consultant științific Alexandru Roșca, doctor habilitat în filosofie, academician.

Comments are closed.