Susținerea tezei de doctor în sociologie a dlui Ion Mocanu

Se anunţă susţinerea tezei de doctor în sociologie

Pretendent:  Ion Mocanu

Conducător științific: BLAJCO Vladimir, doctor habilitat în sociologie,  conferențiar universitar

Consiliul Știinţific Specializat DH 18 22.00.04 – 01 în cadrul Institutului de Cercetări Juridice și Politice al AȘM.

Tema tezei: ROLUL FACTORILOR SOCIALI ÎN SPORIREA ACTIVISMULUI ELECTORAL  (ÎN BAZA MATERIALELOR DIN REPUBLICA MOLDOVA)

Specialitatea 22.00.04.  Structură socială, instituţii şi procese sociale

Data: 19 decembrie 2013, Ora:   1500

Local:  Institutului de Cercetări Juridice și Politice al AȘM (MD 2001, Chișinău, bd.Ștefan cel Mare și Sfânt 1, biroul 408).

Principalele publicaţii ştiinţifice la tema tezei ale autorului

Articole științifice în reviste de profil recunoscute:

 1. Mocanu Ion. Încrederea populaţiei Republicii Moldova în instituţiile sociale şi mecanismele electorale. În: Revista Economie şi Sociologie. 2009, Nr.1, p. 132-142. 0,6 c.a.
 2. Mocanu Ion. The absenteeism reasons of the population of Moldova at the 2009 parliamentary elections. În: Revista Economie şi Sociologie. 2009,  Ediţie suplimentară), p. 111-120. 0,6 c.a.
 3. Mocanu Victor. Mocanu Ion. Erori în sondaje sau manipulare a opiniei publice. În:  Revista de Filozofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice. 2010, Nr.2. p. 39-49 . 0,6 c.a.
 4. Mocanu Ion. Comportamentul electoral al populaţiei din Republica Moldova în ajunul referendumului constituţional din 5 septembrie, 2010. În: Revista Economie şi Sociologie. 2010, Nr.3.  p.212-218 . 0,4 c.a.
 5. Mocanu Ion. The social causes of the low electoral activity of the population of the Republic of Moldova at the Parliamentary elections on April 5, 2009. În:  Revista de Filozofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice. 2010, Nr.1. p122-132. 0,6 c.a.
 6. Mocanu Ion. Influenţa factorilor socio-economici asupra situaţiei politice de pe ambele maluri ale Nistrului. În: Revista Economie şi Sociologie. 2011, Nr.1.  p.179-194 . 0,9 c.a.
 7. Mocanu Ion. Anul 2011: Procese socio-politice în viziunea populaţiei. În: Revista Economie şi Sociologie. 2012, Nr.2.  p.200-215 . 0,9 c.a.
 8. Mocanu Ion .Caracteristicile social-economice ale modului de viață al populației Republicii Moldova și influența lor asupra campaniilor electorale.  În:  Revista de Filozofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice. 2012, Nr.3. p. 196-206. 0,6 c.a.
 9. Mocanu Ion. Formarea și sporirea participării electorale: studiu istoriografic. În:  Revista de   Filozofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice. 2013, Nr.1. p. 136-153 . 0,4 c.a.

Articole științifice în reviste internaționale:

 1. Mocanu Victor. Mocanu Ion. Caracteristici ale vieţii sociale în Republica Moldova. În Revista Calitatea vieţii.București: Editura Academiei Române, 2009, Nr.3-4, p.225-242. 0,9 c.a.

Comunicări la forumuri științifice naționale/internaționale:

 1. Mocanu Ion. Влияние социальных факторов на повышение активности населения Республики Молдова. În: Глобализация, мифы и реальность, Materialele conferinţei internaţionale șt.-pract. Тюмень: Талицкая, 2009. p.289-298.  0,6 c.a.
 2. Mocanu Ion. The trends of electoral absenteeism in Moldova. În Partnerstwo i wspolpraca a kryzys gospodarczo-spoleczny w Europie Srodkowej i Wschodniej. Materialele conferinței internaționale. Lublin: Wydawnictwo KUL, 2010. p.162-166. 0,3 c.a.
 3. Blajco Vladimir. Mocanu Ion. Влияние глобализации на политический выбор молдавского общества (на материалах социологических исследований избирательных кампаний в РМ). În: Глобализация, мифы и реальность, Materialele conferinţei internaţionale șt.-pract. Тюмень: Талицкая, 2010. P.184-189.  0,3 c.a.
 4. Mocanu Ion. The role of  television in the electoral process of the Republic of Moldova. În:  Gospodarcze i Społeczne Strategie Działań w Warunkach Kryzysu Finansowego. Doświadczenia Europy Środkowej i Wschodniej. Wydawnictwo KUL. Lublin. 2013. p. 331-336. 0,7 c.a.

Articole în culegeri naționale:

 1. Mocanu Ion. Motivele absenteismului electoral al populaţiei Republicii Moldova. În: Societatea contemporană în viziunea tinerilor cercetători: provocări, contribuţii,perspective. Materialele conferinţei ştiinţifice naţionale. Chişinău: Prag-3 SRL, 2010. P. 240-245. 0,3 c.a.
 2. Mocanu Ion. Comportamentul electoral al cetățenilor în ajunul alegerilor parlamentare din 2009: opinia publică. În: Creşterea eficienţei social-economice şi bunăstarea populaţiei-cerinţa prioritară a societăţii. Materialele conferinţei internaţionale șt.-pract. Chişinău: CE UASM, 2010. p.190-194.  0,3 c.a.

Comments are closed.