Conferinţa ştiinţifică consacrată comemorării a 100 de ani de la naşterea academicianului Dumitru Ursul

La 12 data de noiembrie 2013, la Academia de Ştiinţe a Moldovei a avut loc Conferinţa ştiinţifică consacrată comemorării a 100 de ani de la naşterea academicianului Dumitru Ursul (1913-1996), vicepreşedinte al AŞM (1981-1985), academician-coordonator al Secţiei Ştiinţe Sociale a AŞM (1978-1981).

În cuvântul de deschidere dr. hab., prof. univ.Valeriu Cuşnir, director al Institutului de Cercetări Juridice şi Politice (ICJP) al AŞM, a menţionat cercetările ştiinţifice a acad. Dumitru Ursul, care sunt şi astăzi oportune, în contextul în care răsună tot mai mult problema dreptului la autodeterminare. „A fost şi cel care a condus Secţia de Filosofie şi Drept în cadrul AŞM şi trebuie să onorăm datoria noastră de a reveni la lucrările lui, de a selecta prin creaţiile sale acele gânduri şi idei care pot fi dezvoltate în continuare şi în aşa fel să asigurăm o continuitate în domeniul cercetării”, a conchis directorul.

Moderatorul evenimentului, dr. hab., prof. cerc. Victor Juc, vice-director al ICJP al AŞM a specificat buna tradiţie de a evoca faptele predecesorilor noştri, cei care au contribuit la dezvoltarea AŞM, la dezvoltarea Institutului şi la valorificarea concepţiilor filosofice şi social politice. „Consider că chiar dacă creaţia lui s-a aflat sub umbrela acelor conjuncturi politico-ideologice din timpul său, totuşi lucrarea consacrată concepţiilor filosofice a lui Nicolae Milescu Spătaru nu şi-au pierdut din actualitate şi alte aspecte care au fost invocate”, a relevat moderatorul.

Dr. hab., prof. univ. Gheorghe Bobână, a prezentat raportul „Aportul academicianului Dumitru Ursul la cercetarea istoriei filosofiei”, în care a analizat lucrarea „Concepţii filosofice şi social politice a lui Nicolae Milescu Spătaru”, semnată de protagonist. „Deşi scrisă în maniera timpului cu un anumit tribut adus ideologiei dominante de atunci, continuă şi astăzi să fie un studiu de referinţă menţionat şi citat de majoritatea cercetătorilor, de mai târziu, ai operei spatariene”, a exprimat raportorul.

În continuarea evenimentului au fost prezentate comunicări şi elogii de către dr., conf. univ. Pantelimon Varzari, dr., conf. univ. Ion Rusandu, dr. hab., conf. cerc. Ana Pascaru, dr., cerc. şt. Elena Balan, dr., conf. cerc. Dumitru Grama.

Evenimentul a fost organizat de Institutul de Cercetări Juridice şi Politice şi Institutul de Istorie ale AŞM.

 

Zinaida Marin,
Centrul Media al AŞM

sursa: www.asm.md

Comments are closed.