Susținerea tezei de doctor în drept a dlui Valeriu Kuciuk

Se anunță susţinerea publică a tezei de doctor în drept, 10 decembrie 2013

Pretendent: KUCIUK Valeriu

Conducător ştiinţific: Gh.COSTACHI, doctor habilitat, profesor universitar

Consiliul ştiinţific specializat: D 15.12.00.02–58 din cadrul Institutului de Istorie, Stat și Drept al Academiei de Științe a Moldovei în următoarea componenţă:

1. SMOCHINĂ Andrei, preşedinte, doctor habilitat în drept, profesor universitar

2. GUȘTIUC Andrei, secretar ştiinţific, doctor în drept, conferenţiar universitar

3. BĂEȘU Aurel, membru, doctor habilitat în drept, conferențiar universitar

4. ARMEANIC Alexandru, membru, doctor habilitat în drept, profesor universitar

5. VOLCINSCHI Victor, membru, doctor în drept, profesor universitar

6. COBZARI Ludmila, membru,  doctor habilitat în economie, profesor universitar

Referenți oficiali:

1. GUȚULEAC Victor, doctor în drept, profesor universitar

3. CORJ Mihai, doctor în drept, conferenţiar universitar

Tema tezei: Reglementarea juridică a pieței valorilor mobiliare a Republicii Moldova”

Specialitatea: 12.00.02 – Drept public (Financiar); Organizarea și funcționarea instituțiilor de drept

Data: 10.12.2013

Ora: 10.00

Local: Academia de Științe a Moldovei (MD-2001, mun.Chișinău, bd.Ștefan cel Mare 1, sala 408)

Principalele publicaţii ştiinţifice la tema tezei ale

-          Kучук В., „Национальная Комиссия по рынку ценных бумаг – центральный орган государственного регулирования рынка капиталов. În: Закон и Жизнь, 2003, №1,  p.48-52.

-          Kучук В., „Правовое регулирование деятельности коммерческих банков – професиональных участников фондового рынка Молдовы. În: Закон и Жизнь,  2004, №6, p.41-47.

-          Kuciuk V., „Principiile de dezvoltare ale pieţei valorilor mobiliare”. În:  Revista Naţională de Drept, 2003, nr.1, p. 55-61.

-          Kuciuk V., „Problemele reglementării de stat a circulaţiei valorilor mobiliare”. În:  Legea şi Viaţa, 2004, nr.6, p.51-56.

-          Kuciuk V., „Imperativ al CNVM: stabilirea instituţională a pieţei valorilor mobiliare”. În: Legea şi Viaţa, 2004, nr.9, p.56-58.

-          Kuciuk V., „Cooperarea internaţională şi CNVM”. În: Legea şi Viaţa, 2004, nr.10, p.50-53.

-          Kuciuk V., „Sarcinile de drept ale Autorităţii de Stat pe piaţa de capital”. În: Legea şi Viaţa, 2004, nr.11, p.38-44.

Rezumatul tezei:

1. Problematica abordată: Reglementarea juridică a pieţei valorilor mobiliare a Moldovei şi a oportunităţilor existente, argumentarea necesităţii efectuării unei reforme de drept a pieţei financiare a RM în vederea perfecţionarii ei pentru asigurarea protecţiei investiţiilor şi a drepturilor investitorilor, unificării şi consolidării ei cu atribuirea competenţelor de reglementare juridică unei singure autorităţi de stat – Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare.

2. Conţinutul de bază al tezei: cercetarea științifică și analiza comparată a reglementării juridice a piețelor de capital, a raporturilor juridice constituite și al cadrului instituțional și normativ al PVM a R.M, aprofundare în subiectul reglementării juridice a pieței de valori a Moldovei, a necesităților de consolidare a ei și de constituire a unui megaregulator al pieței financiare, stabbilindu-se prioritățile de dezvoltare a cadrului normativ, al asigurării drepturilor participanţilor la PVM și a investițiilor efectuate în valori mobiliare, al consolidării pieței de valori a RM și instituirea unei reglementări centralizate sub auspiciul unei singure entităţi abilitate cu aceste atribuţii – CNPF.

3. Principalele rezultate obţinute: investigînd domeniul reglementării juridice a pieței de valori a RM, şi ţinînd cont de tendinţele contemporane de dezvoltare a pieţelor de valori avansate:

-       a fost argumentată necesitatea aplicării reglementării eficiente a  pieţei de capital a RM, au fost formulate propuneri în vederea asigurării protecţiei investitorilor şi a investițiilor;

-       a fost efectuată analiza juridică a activităţii de reglementare a CNPF, fiind fundamentate teoretico-ştiinţific propunerile privind efectuarea reformei instituționale și normative oportune pentru piaţa de capital a Moldovei;

-       au fost sistematizate etapele de constituire şi dezvoltare a  cadrului juridic al pieţei de capital a RM, fiind analizată baza normativă existentă, înaintîndu-se propunerea de lege ferendă întru perfecţionarea ei;

-       sa cercetat procesul de ajustare a cadrului de drept naţional la cel al Uniunii Europene, făcîndu-se concluzii corespunzătoare şi recomandări.

Comments are closed.