Experienţe şi practici ale statelor din spaţiul extins al Mării Negre în materie de securitate

cusnir

cusnir-ducaO conferinţă ştiinţifică internaţională cu genericul „Securitatea regională şi procesele integraţioniste în spaţiul extins al Mării Negre: abordări politico-juridice”, a avut loc la Academia de Ştiinţe a Moldovei, la 28 noiembrie curent. Manifestarea ştiinţifică a supus unei analize problematici cu privire la riscurile şi ameninţările securităţii regionale în spaţiul extins al Mării Negre în contextul proceselor integraţioniste europene şi euroasiatice.

Evenimentul a fost organizat de Institutului de Cercetări Juridice şi Politice al AŞM (ICJP), la care şi-au dat concursul Asociaţia de Drept Internaţional din Republica Moldova, Universitatea de Studii Europene din Moldova, Institutul de Stat de Relaţii Internaţionale din Moldova, Universitatea de Drept din Kiev a Academiei Naţionale de Ştiinţe din Ucraina, Universitatea Prieteniei Popoarelor din Rusia şi Universitatea Publică din Navarra.

juc

În deschiderea evenimentului, directorul Institutului de Cercetări Juridice şi Politice (ICJP) al AŞM, dr. hab., prof. Valeriu Cuşnir a remarcat importanţa întrunirii, într-un context istoric, irepetabil pentru Republica Moldova, legat de parafarea Acordului de Asociere a Republicii Moldova la UE. Revenind la genericul manifestării, directorul ICJP a specificat că Regiunea Mării Negre este o zonă geografică distinctă şi bogată în resurse materiale, aşezată strategic la intersecţia căilor de comunicaţii a trei zone mondiale – Asia Centrală, Orientul Mijlociu şi Europa. Fiind un spaţiu dens populat, regiunea este marcată prin diferite oportunităţi şi provocări pentru cetăţenii săi. Mai mult, regiunea este şi o piaţă în expansiune cu un potenţial de dezvoltare ridicat şi constituie un mod important pentru fluxurile energetice şi de transport. „Nevoia de securitate a Republicii Moldova, un stat cu un potenţial destul de mic, determină căutarea unor soluţii reale şi eficiente pentru a-şi asigura securitatea ca o necesitate vitală pentru dezvoltarea sa”, a subliniat directorul ICJP.

Din acest punct de vedere întrunirea reprezentanţilor statelor aşezate în regiunea Mării Negre este una oportună şi utilă, dat fiind schimbul de opinii vizavi de gama de probleme care există în această regiune privind subiectul securităţii naţionale şi nu numai. Institutul de Cercetări Juridice şi Politice, împreună cu partenerii săi care au contribuit la organizarea acestui eveniment au manifestat disponibilitate să participe şi în continuare la diverse acţiuni, inclusiv cercetări ştiinţifice comune privind securitatea regională şi procesele integraţioniste.

La eveniment a participat preşedintele AŞM, acad. Gheorghe Duca, care a salutat iniţiativa Institutului de Cercetări Juridice şi Politice de a organiza, împreună cu partenerii săi, această întrunire, pe care o consideră una necesară şi care trebuie privită şi analizată în ansamblu, atunci când vorbim despre securitatea regională. Preşedintele AŞM a exprimat opinia ca examinarea acestor probleme să nu ia sfârşit în cadrul Academiei, ci să fie promovate prin intermediul instituţiilor media, prin toate mijloacele posibile, unde specialiştii urmează să vină cu argumente serioase, atenţionând populaţia, dar şi guvernarea asupra acestor probleme şi să-şi asume responsabilitate de a asigura securitatea populaţiei noastre în mai multe domenii.

Dr. hab., prof. Alexei Barbăneagră, consilier al Preşedintelui Republicii Moldova, Secretar al Consiliului Suprem de Securitate, care a studiat şi practica altor ţări în probleme ce ţin de securitate, a precizat că noi ne aflăm într-o conjunctură social-politică foarte încurcată şi foarte complexă, exprimând, totodată, convingerea că ţara noastră are suficiente capacităţi intelectuale pentru a determina şi aprecia corect direcţiile principale de activitate în domeniul securităţii.

In luarea sa de cuvânt, dr.hab. Victor Juc, vicedirector ICJP, a abordat două blocuri de probleme. Primul ţine de complexul de securitate subregională, segmentul extins al bazinului Mării Negre, incluzând Europa Centrală, de Sud Est şi de Est, unde securitatea este abordată în sensul larg al cuvântului şi poate mai puţin vizează aspectele militare, dar mai mult aspectele politice, geopolitice, economice, sociale, umanitare, informaţionale, ecologice. Al doilea bloc de probleme vizează activitatea Republicii Moldova în structurile subregionale de cooperare, dat fiind că procesul de apropiere a Republicii Moldova de UE este unul bidimensional, incluzând nu numai voinţa politică, angajamente şi activităţi ale ambelor părţi, dar în acelaşi timp şi direcţii diferite care se pliază pe exercitarea politicii externe.

În cadrul evenimentului au fost prezentate şi alte rapoarte şi comunicări ştiinţifice care au avut menirea de a pune în evidenţă experienţe şi practici în materie de securitate ale statelor din spaţiul extins al Mării Negre şi să elaboreze recomandări adresate unui cerc larg de beneficiari.

Eugenia Tofan,
Centrul Media al AŞM

Sursa: www.asm.md

Comments are closed.