Ședința seminarului științific de profil (specialitatea 23.00.01)

Joi, 19 decembrie 2013, ora 10:00, bir. 408 din incinta Academiei de Științe a Moldovei, bd. Șfefan cel Mare și Sfânt nr. 1, va avea loc ședința Seminarului Științific de Profil la specialitatea 23.00.01 – Teoria, metodologia și istoria politologiei; instituții și procese politice, în cadrul căreia va fi supus examinării și susținerii referatul tezei de doctor habilitat în politologie (în baza lucrărilor publicate) al dlui VARZARI Pantelimon, dr. în filosofie, conf. univ., cu tema „Elita politica și birocrația în contextul realizării reformelor democratice (cazul Republicii Moldova)”. Consultanți științifici: RUSNAC Gheorghe, doctor habilitat în istorie, academician; JUC Victor, doctor habilitat în politologie, profesor cercetător.

Comments are closed.