Susţinerea tezei de doctor a dnei Sandul Olesea

Se anunţă susţinerea tezei de doctor a dnei Sandul Olesea, conducător ştiinţific: Ignatiev Vasile, doctor în drept, conferenţiar universitar în Consiliul Ştiinţific Specializat D 15 12.00.03-01 din cadrul Institutului de Cercetări Juridice şi Politice al AŞM, cu titlul: „Правовое регулирование ипотечного кредитования в Республике Молдова”, la speciliatatea: 12.00.03 –Drept privat (civil).

Susţinerea va avea loc la 21 decembrie 2013, ora 14.00, pe adresa: mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfînt, nr. 1, biroul 408.

Principalele publicaţii ştiinţifice ale autorului la tema tezei: 

  • Sandul O. „Проблемы и перспективы правового регулирования ипотечного кредитования в Молдове”, Legea si viata, Сhisinau, «Cetatea de Sus» 2011, nr. 6, p. 51-56.
  • Sandul O. „Шесть принципов ипотечного кредитования”, Legea si viata, Сhisinau, «Cetatea de Sus» 2011, nr. 10, p. 49-54.
  • Sandul O. „Правовые аспекты перспективы обращения ипотечной ценной бумаги – закладной”, Legea si viata, Сhisinau, «Cetatea de Sus» 2012, nr. 1, p.47-52.
  • Sandul O. «О природе спора о вещности и обязательственности правоотношений залога недвижимого имущества (ипотеки)». В: Revista nationala de drept, 2013, № 8, с. 57-61, 0,3 а.л.

Problematica abordată constă in faptul, că aspectele metodice  şi  recomandările dezvoltate în lucrarea prezentă sînt  corespunzătoare pentru a fi premise organelor puterii de stat al RM – Parlamentului, Guvernului, Băncii de stat pentru adoptarea actelor juridice şi formularea unor programe adecvate de dezvoltarea creditării ipotecare în  RM în viitor, cu scopul formării unei baze legale pentru instituirea şi  funcţionarea pieţei ipotecare a hîrtiilor valoare în RM.

Conţinutul de bază al tezei: Introducerea este dedicată motivării de alegere a temei pentru cercetare, reflectării actualităţii ei în condiţiile economice contemporane şi importanţei practice. Sînt descoperite scopurile şi sarcinile de bază ale cercetării, sînt determinate obiectul şi subiectul cercetări, este clarificat gradul de cercetare ştiinţifică a temei, sînt marcate metodele aplicate de cercetare ştiinţifică, sînt descrise noutatea şi originalitatea ştiinţifică a rezultatelor cercetării,sînt identificate baza juridico-normativă care trebuie să fie cercetată. Primul capitol al lucrării constă din 3 paragrafe. Se face caracteristica teoriilor şi concepţiilor ştiinţifice în domeniul creditării ipotecare şi al ipotecii. Capitolul doi constă din cinci paragrafe. Se propune procedura de evaluare a capacităţii de plată a debitorului la oferirea creditului ipotecar. S-a astudiat analiza juridică a legislaţiei privind procedura de încheiere a contractului de credit ipotecar (contract de credit), caracterizării ştiinţifice şi practice a condiţiilor lui de bază, analizei statutului juridic al părţilor contractului. În capitolul trei s-a cercetat analiza esenţei juridice a creditării în accepţiune contemporană în Republica Moldova, dar şi în alte ţări. Sînt cercetate modelele de bază şi tipurile de creditare ipotecară, este făcută analiza lor comparativă. În „Încheiere” se fac totalurile cercetării, se argumentează concluziile şi recomandările ce reies din cercetarea făcută în teza de doctorat.

Principalele rezultate obţinute: o abordare cuprinzătoare a autorităţilor publice (Guguvernul al Republicii Moldova,  Parlamentului Republicii Moldova, Banca Naţională a Moldovei) pentru a rezolva golurile şi conflicte de reglementarea juridică a raporturilor juridice în domeniul ipotecar în ţara noastră;  identificate probleme şi procedura pentru adoptarea măsurilor Guvernului Republicii Moldova şi programe de institutul de hîrtiile ipotecare de valoare şi de refinanţare lor, inclusiv adoptării de către Parlamentului Republicii Moldova a legii “„Cu privire la hîrtiile ipotecare de valoare”); examinat natura juridică a dreptului real şi obligatoriu al contractului de credit ipotecar şi contractului de ipotecă; a explorat natura o obligaţia ipotecară şi eficienţa tratamentului său, oferite model de formular corespunzător; revizuit posibilitatea de a şi fezabilitatea intră într-un credit ipotecar prin semnarea acordului “oferta de acceptare şi de înregistrare de plăţile ipotecare, şi, de asemenea, dezvoltat forma optimă de acord” oferta este o acceptare; a fost cercetată posibilitatea de a aplica în procedurile de încheiere a contractului de ofertă şi a acceptului care poate fi găsită în anexa la teză „Contractul cu privire la creditare „Ofertă-accept”.

Comments are closed.