Ședință a Seminarului Științific de Profil la specialitatea Teoria, metodologia și istoria politologiei; instituții și procese politice

Marți, 24 decembrie 2013, ora 15 00, în incinta Academiei de Științe a Moldovei, bd. Ștefan cel Mare și Sfînt nr. 1, bir. 109, Sala Argintie, va avea loc ședința Seminarului Științific de Profil la specialitatea Teoria, metodologia și istoria politologiei; instituții și procese politice, la care va fi examinată teza de doctor în politologie a dlui Porcescu Sergiu cu tema „Impactul valorilor democratice europene  și al migrației asupra modernizării sistemului politic din  Republica Moldova”, conducător științific Roșca Alexandru, doctor habilitat în filosofie, academician, conferențiar universitar, consultant științific Guceac Ion, doctor habilitat în drept, membru corespondent, profesor universitar.

Comments are closed.