Ședința seminarului științific de profil (specialitatea 12.00.02)

Marți, 24 octombrie 2013, ora 14:00, bir. 308 din incinta Academiei de Științe a Moldovei, bd. Șfefan cel Mare și Sfânt nr. 1, va avea loc ședința Seminarului Științific de Profil la specialitatea 12.00.02 – Drept public, în cadrul căreia va fi supusă examinării teza de doctor în drept a competitoarei Grisciuc-Bucica Svetlana cu tema „Правовое регулирование информационной безопасности и перспектива развития законодательства”, conducător științific Smochină Andrei, doctor habilitat în drept, profesor universitar.

Comments are closed.