Ședinţa Seminarului Ştiinţific de Profil la specialitatea 552.01 – Drept public, drept constituţional

Joi, 16 ianuarie 2014, ora 15ºº, bir. 408, din incinta Academiei de Ştiinţe a Moldovei, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt nr. 1, va avea loc şedinţa Seminarului Ştiinţific de Profil la specialitatea 552.01 – Drept public, drept constituţional în cadrul căreia va fi supusă examinării teza de doctor în drept a doctorandei Dabija Tatiana, cu titlul: Controlul constituţionalităţii-garant al supremaţiei  Constituţiei, conducător ştiinţific: Arseni Alexandru, doctor în drept, conferenţiar universitar.

Comments are closed.