Susţinerea tezei de doctor în drept a dnei. Carolina CATAN

JOI, 05 iunie 2014, ora 16ºº, bir. 408, în şedinţa Seminarului Ştiinţific de Profil din cadrul Institutului de Cercetări Juridice şi Politice al Academiei de Ştiinţe a Moldovei va avea loc susţinerea publică a tezei de doctor în drept cu titlul: Insolvabilitatea în dreptul fiscal, la specialitatea : drept public (drept fiscal), elaborată de dna CATAN Carolina, conducător ştiinţific: GUȘTIUC Andrei, doctor în drept, conferențiar universitar.

Comments are closed.