Procesele de democratizare în Republica Moldova, discutate în cadrul unei Conferinţe internaţionale

La 20 mai 2014, şi-a ţinut lucrările Conferinţa internaţională ştiinţifică-practică „Procese de democratizare în Republica Moldova: realităţi, tendinţe, perspective”, care a avut loc la Institutul Muncii din Chişinău.

Evenimentul a fost organizat de Institutul de Cercetări Juridice și Politice al AŞM în colaborare cu  Filiala din Chişinău a Institutul internațional de monitorizare a dezvoltării democrației, parlamentarismului și respectării drepturilor electorale ale cetățenilor statelor – membre ale Adunării Interparlamentare CSI (IIMDD AIP CSI) şi Asociația Sociologilor și Demografilor din Republica Moldova, cu participarea Comisiei Electorale Centrale.

La manifestarea au participat Chiril Lucinschi, preşedintele Comisiei Parlamentare cultură, educaţie, cercetare, tineret, sport şi mass-media, dr.hab., Victor Juc, vicedirector al Institutului de Cercetări Juridice şi Politice al AŞM, experţi şi directori ai filialelor din Baku, Erevan, Kiev, Chişinău.

Manifestarea a fost deschisă şi moderată de Eugeniu Ştirbu, director al Filialei din Chişinău a Institutului Internațional pentru monitorizarea dezvoltării democrației, parlamentarismului și respectării drepturilor electorale ale cetățenilor statelor – membre ale Adunării Interparlamentare CSI (IIMDD AIP CSI).

Chiril Lucinschi a remarcat, în luarea sa de cuvânt de la deschiderea evenimentului, că procesul de democratizare este un proces continuu şi provocările sunt prezente pe parcursul întregii vieţi, atât timp cât societatea face tentative de democratizare. Din păcate, adesea politicienii văd acest fenomen cumva diferit decât societatea, râmând prioritară optica şi percepţia celor care vin la putere. De aceea, consideră foarte importantă această conferinţă care serveşte drept punte sau platformă de dialog, în cadrul cărora are loc acest schimb valoros de opinii. Parlamentarul s-a referit şi la provocarea cu care se confruntă actualmente Republica Moldova, făcând trimitere la situaţia din Ucraina, procesul de integrare europeană care este, de asemenea, unul destul de complicat. Legislatorul a remarcat şi importanţa sondajelor la etapa actuală şi asta pentru că populaţia este mai puţin informată şi mai mult dezinformată, exprimând opinia că orice sondaj, orice abordare sociologică este extrem de importantă şi acestea trebuie să reflecte tabloul real, care există în societate şi ce trebuie de făcut ca lucrurile să fie schimbate în bine.

Dr.hab., prof. Victor Juc, vicedirector al ICJP al AŞM a exprimat opinia că acest for ştiinţific important cu participare internaţională va fi de bun augur, pentru că ICJP a stabilit deja o cooperare fructuoasă cu Institutul de Monitorizare, condus de dl Eugen Ştirbu. Au fost, organizate diverse acţiuni în comun, inclusiv evenimentul respectiv. Mai mult, în perspectivă se preconizează desfăşurarea unui concurs al tinerilor cercetători care vor prezenta eseuri în materia respectării drepturilor omului în vederea promovării parlamentarismului. Vicedirectorul ICJP a reiterat faptul că Institutul acordă prioritate cercetărilor ştiinţifice privind vectorul european al politicii externe al Republicii Moldova, asociat cu modernizarea statului şi economiei, dar a realizat cercetări ştiinţifice şi în alte direcţii de politică externă, inclusiv cea euroasiatică.

Cu referinţă la genericul Conferinţei, Domnia Sa a amintit că încă la sfârşitul anilor 80, zeci de mii de oameni luptau nu numai pentru renaştere şi emancipare naţională, dar şi pentru democratizarea sistemului politic, pentru formarea unei economii funcţionale de piaţă, a unei societăţi deschise, în care oamenii să poată circula liber în spaţiul european în plin proces de unificare. În acest context, dl Victor Juc a exprimat regretul că multe din aşteptările mulţimii nu au avut o finalitate aşteptată. Cauzele sunt multiple, dar speră că prin atare dialog se vor putea determina atât factorii care nu au permis avansarea mai accelerată a statului şi societăţii Republicii Moldova, dar şi vor fi identificate unele perspective de democratizare, pentru că Republica Moldova, prin vocaţia sa, merită să fie un stat european, contemporan din sec. XXI.

Dr. Victor Mocanu, şef Secţie Sociologie a Institutului de Cercetări Juridice şi Politice al AŞM, a menţionat că Asociaţia sociologilor, în comun cu Comisia Electorală Centrală, a desfăşurat câteva studii sociologice, contribuind esenţial la soluţionarea mai multor probleme. Au fost publicate şi câteva monografii, acest lucru devenind o frumoasă tradiţie a sociologilor. Chiar şi la această conferinţă a venit cu publicaţii referitor la procese de democratizare în Republica Moldova, oferindu-i directorului Eugen Ştirbu o carte recent apărută „Cărpineni – un sat din valea Lăpuşnei”. Lucrarea conţine un capitolul scris de sociologi, întitulat „Cărpinenii la răscrucea destinelor, făuritori ai societăţii democratice” şi reflectă opinia publică privind sistemul electoral şi calitatea campaniei electorale, Cărpinenii între opţiunea europeană şi euroasiatică, nivelul de informare, atitudinea faţă de mass-media, încrederea în instituţiile sociale şi atitudinea faţă de situaţia politică.

Cei peste 50 de participanţi la întrunire, din Republica Moldova, Ucraina, Armenia, Azerbaidjan, au audiat trei rapoarte şi au discutat diversitatea problemelor sociale privind dezvoltarea proceselor democratice în Republica Moldova. O atenţie sporită a fost acordată ocrotirii juridico-penale a procesului electoral. Fiind luate în considerare realităţile existente, au propuse şi unele sugestii de perfecţionare a acestuia. Subiecte aparte au constituit şi tendințe actuale ale stratificării politice în Republica Moldova, dar şi democratizarea sistemului politic din Republica Moldova în contextul valorificării opțiunii europene.

sursa: www.asm.md

Comments are closed.