APEL – CONCURS PROIECTE DE CERCETĂRI ŞTIINŢIFICE FUNDAMENTALE ŞI APLICATIVE 2015-2018

Procedura de elaborare, depunere şi evaluare a propunerilor de proiecte are loc în conformitate cu prevederile pct. 2, 14, 15 ale Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea concursului programelor de stat şi al proiectelor în sfera ştiinţei şi inovării, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 714 din 12.09.2013 cu privire la aprobarea Acordului de Parteneriat dintre Guvernul şi Academia de Ştiinţe a Moldovei pentru anul 2013.

Propunerea de proiect va fi înregistrată obligatoriu (semnată şi ştampilată) în sistemul Expert on-line www.expert.asm.md, telefoane de contact: 28-98-51, 28-98-42.

Formularele completate şi imprimate, semnate şi ştampilate vor fi prezentate în limba română pe suport de hîrtie şi în variantă electronică (WORD) la Centrul pentru Finanțarea Cercetării Fundamentale și Aplicative (CFCFA), bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, 1, biroul 333, tel. 27-04-45.

Propunerile de proiect trebuie să fie semnate cu pix de culoare albastră.

Condiţiile de participare pot fi accesate AICI.

Formularul-tip de perfectare a propunerii de proiect poate fi accesat AICI.

Data limită de prezentare a propunerilor de proiect - 28.07.2014, orele 17.00.

După depunerea proiectului se exclude orice tip de modificare sau de îmbunătăţire a propunerii de proiect.

 

CALENDARUL COMPETIŢIEI/CONCURSULUI

Activitatea Termeni limită
Lansarea apelului 09.06.2014
Termenul limită pentru înaintarea propunerilor de proiect 28.07.2014
Publicarea rezultatelor privind eligibilitatea participării la apel 01.08.2014
Primirea contestațiilor 01.08.2014 – 06.08.2014
Publicarea rezultatelor finale privind eligibilitatea 06.08.2014
Evaluarea propunerilor de proiect eligibile 06.08.2014 – 15.10.2014
Publicarea listei proiectelor cîștigătoare După decizia CSȘDT
Contractarea 01.12.2014-03.01.2015
sursa: www.asm.md

Comments are closed.