Examinarea tezei de doctor în drept a dnei. GARȘTEA Nina

La 10 iulie 2014, ora 15.00, în bir. 308 (Blocul AȘM mun. Chişinău, Bd-ul Ștefan cel Mare nr.1), în şedinţa Seminarului Ştiinţific de Profil din cadrul Institutului de Cercetări Juridice şi Politice va avea loc examinarea tezei de doctor în drept cu tema “Regimul juridic al activității de transport auto în Republica Moldova”, la specialitatea 12.00.03 – Drept privat (drept civil), prezentată de dna Garștea Nina.

Conducător  ştiinţific: COJOCARI Eugenia, doctor habilitat în drept, profesor universitar.

Comments are closed.