AVIZ susțineri de teze de doctor habilitat/doctor în drept

VINERI, 29 august 2014, ora 14ºº, bir. 408, în şedinţa Seminarului Ştiinţific de Profil din cadrul Institutului de Cercetări Juridice şi Politice al Academiei de Ştiinţe a Moldovei va avea loc susţinerea publică a tezei de doctor habilitat în drept cu titlul: Legitimitatea puterii de stat, fenomen complex și indispensabil societății umane contemporane, la specilaitatea : 552.01 – Drept constituțional, elaborată de dl ARSENI Alexandru, doctor în drept, conferențiar universitar, consultant științific: COSTACHI Gheorghe, doctor habilitat în drept, profesor universitar.

JOI, 11 septembrie 2014, ora 13ºº, bir. 408, în şedinţa Seminarului Ştiinţific de Profil din cadrul Institutului de Cercetări Juridice şi Politice al Academiei de Ştiinţe a Moldovei va avea loc susţinerea publică a tezei de doctor în drept cu titlul: Dobândirea și redobândirea cetățeniei în sistemul romano-german (continental), la specilaitatea : 552.01 – Drept constituțional, elaborată de dna BITOLEANU Raluca, conducător științific: BELECCIU Ștefan, doctor în drept, conferențiar universitar

JOI, 11 septembrie 2014, ora 15ºº, bir. 408, în şedinţa Seminarului Ştiinţific de Profil din cadrul Institutului de Cercetări Juridice şi Politice al Academiei de Ştiinţe a Moldovei va avea loc susţinerea publică a tezei de doctor în drept cu titlul: Răspunderea constituţională a persoanei şi a statului în societatea bazată pe drept (studiu juridico-comparativ), la specilaitatea : 552.01 – Drept constituțional, elaborată de dl MURUIANU Ion, conducător științific: COSTACHI Gheorghe, doctor habilitat în drept, profesor universitar.

Comments are closed.